Spørsmål og svar om bad og våtrom

Bovg.no / Spørsmål og svar om bad og våtrom

Spørsmål og svar – bad og våtrom

HVA VIL DET SI Å TOTALRENOVERE ET BAD?

Det betyr at det gamle badet rives fullstendig inn til stenderverket. Alle overflater tas ned, gulv hugges opp, elektriske rør og vannrør tas ut. Rommet blir altså helt strippet før det bygges opp igjen fra innerst til ytterst etter gjeldende forskrifter og standarder.

Les mer om totalrenovering av bad eller bygging av helt nytt bad

HVA KOSTER DET Å TOTALRENOVERE BADET?

Det er mange ting som avgjør hva det koster å renovere et helt bad. Et bad på størrelse opp mot 5- 6 kvm vil koste mellom 150 og 200 000 kroner. Et bad om mot 8 -12 kvm koster gjerne mellom 200 ooo – 250 000 kroner.

Det er naturligvis mange forhold som påvirker prisbildet, slik som design, materialvalg, interiørløsninger, evt. innebygde løsninger for badekar og dusj. Man kan fort velge løsninger som blir en halv gang så dyrt som en annen løsning. Fliser kan koste 300 kroner– og de kan koste 2000 kroner per kvadratmeter.

Les mer om totalrenovering av bad eller be om Prisforespørsel for mitt bad

Hva sier kundene om oss?

Mittanbud.no: Mye arbeid på 305kvm generasjonsbolig

Etter avholdt befaring hadde vi fått inn totalt 12 forskjellige tilbud fra ulike entreprenører. Valget falt til slutt på Bygg- og Våtromsgruppen fordi. 1) Selskapet hadde gode referanser på tidligere jobber. 2) Offentlige regnskapstall viser god økonomi. 3) Byggmester Espegard var utvilsomt den mest profesjonelle og den som innga det mest oversiktlige og seriøse tilbudet. Sluttresultatet ble også svært bra. Vi kan virkelig anbefale BOVG!
Lars-Henrik, 17. januar 2017

HVA ER ALTERNATIVENE TIL Å RENOVERE?

Oppussing er et alternativ. Se nedenfor. Et annet alternativ er Lokal utbedring. Denne løsningen gir et fuktsikkert bad uten å gripe inn i mer en det som er strengt tatt nødvendig. Besparelse kan dreie seg om 50 – 80 % av prisen for totalrenovering.

Se artikkel: Hvor mye koster det å pusse opp badet?

Se gjerne avsnitt nedenfor, eller les mer grundig om hvorfor lokal utbedring av bad og våtrom er rimelig og komfortabelt.

NÅR ANBEFALES DET Å TOTALRENOVERE BADET, OG NÅR KAN DET BARE PUSSES OPP?

Jo eldre badet er, jo større grunn kan det være til å totalrenovere. Men dersom badet fungerer godt uten betydelige skader eller viser tegn på fuktproblemer, kan man jo ha det slik så lenge man vil hvis man trives med det.

Mange bad trenger jo også bare å bli pusset opp, ikke total renovering. Oppussing handler om fornyelse og vedlikehold av inventar og overflater. Slik som å male vegger, legge nye fliser oppå de gamle. Ja, det er fullt mulig. Kanskje også en ny membran kan legges i gulvet uten at man må hugge opp det hele. Utskifting av inventar som vask, toalett og dusj, skap osv. kan jo også gjøres uten at man må rive alt gammelt og bygge nytt fra begynnelsen.

Slik vil man kunne få et «nytt» og mer tidsriktig bad. Kostnadene vil naturligvis da variere sterkt, fra kanskje 20 000 til 150 000 kroner.

Lokal utbedring av bad og våtrom er rimelig og komfortabelt.

Få et raskt prisoverslag på ditt nye bad!

Her kan du få en rask pekepinn på hva det vil koste for oppussing av bad, rehabilitering eller nytt bad.

Fyll ut skjema, og få svar i løpet av 3-5 dager.

HVOR LANG TID TAR DET Å PUSSE OPP ET BAD?

3 – 4 uker for et bad opp til 8 kvm, og 4 – 5 uker for et bad på 8 – 12 kvm. Da er det i utgangspunktet håndverkere der og jobber hver dag. I tillegg til størrelse på rommet vil også tørketid på for eksempel lim og støp påvirke tiden og at det blir tider innimellom hvor få eller ingen kan jobbe der. Men i sum kan man regne med 3 – 5 uker fra start til overlevering.

HVA ER LOKAL UTBEDRING?

Dersom badet er mindre enn 20 år gammelt går det ofte an å utbedre skader forskriftsmessig uten de helt store inngrep. Badet kan dermed brukes i mange år til. Vi har spesialisert oss på denne metoden og kaller den Lokal utbedring. Lokal utbedring av bad og våtrom kan ha mange fordeler sammenliknet med total renovering:

 • Vesentlig raskere utbedring.
 • Langt enklere å leve med prosjektet i huset.
 • Vesentlig rimeligere pris.
 • Det opprinnelige interiøret kan bevares helt eller delvis.

Lokal utbedring av bad og våtrom er rimelig og komfortabelt.

KAN JEG GJØR NOE SELV FOR Å FÅ DET BILLIGERE?

Ja, du kan velge å bidra med tildekking, bortkjøring av søppel og en del rivningsarbeide. Men ønsker du å gjøre noe av det bygningsmessige selv, blir fort utfordrende i forhold til ansvar og effektivitet. I de aller fleste tilfeller ønsker vi ikke et slikt bidrag. Hvis det siden skulle vise seg at for eksempel membranen er utett, hvem har da ansvaret for utbedring hvis eieren selv har vært inne med flislegging eller andre arbeider mot åpen membran? Dersom vi skal stå ansvarlige for et feilfritt bad, må vi ha full kontroll. Da tar vi også hele ansvaret.

HVORDAN KAN JEG VÆRE SIKKER PÅ AT DERE LEVERE ET FULLSTENDIG FORSKRIFTSMESSIG BAD?

Alle våre håndverkere er våtromssertifiserte, og vi har alle nødvendige håndverkere på huset. Det betyr at vi har full kontroll på hele prosessen. Våre håndverkere er vant til å jobbe sammen. Det betyr mindre anledning til misforståelser og større kompetansebredde. Vi har også drevet med taksering og skadeutbedring av bad siden 2002, det har gitt oss solid kunnskap om de kritiske suksessfaktorene for et hvert bad og våtrom.

HVORDAN KAN JEG VITE AT JEG HAR FUKTSKADER PÅ BADET?

Det er flere måter å finne ut dette på. Se etter fysiske tegn, slik som fuger som sprekker opp på veggen og langs gulvet, sprukne fliser og svikt i silikoneringen rundt armaturer, for eksempel. Ofte må man benytte en fuktindikator (protimeter) for å finne fukt. Da er vi over på det profesjonelle området. Selv med slikt utstyr kan det være vanskelig, – ikke selve det å registrere fukt, men det å bedømme omfanget, hvor og hva årsaken er og størrelsen på skadeomfanget. Man må ha erfaring og bygningsmessig kunnskap for å forstå symptomene og fastslå om det er et fuktproblem.

Ofte kan man ved å studere på oppbyggingen av badet se om membranen er lagt riktig f.eks. i overgang gulv/vegg. Dette kan man finne ut av ved å se bak dørlister, se på rørgjennomføringer til avløp/vannrør og lignende.  Det må et øvet øye til for å forstå hvordan membranen er lagt og om det er symptomer på feil som må utbedres.

Jeg trenger en takstmann hjem til meg

HVA KOSTER DET Å FÅ TAKSERT BADET?

Vanligvis koster taksering av bad 6 000 – 8 000 kroner + mva. Dette inkluderer undersøkelser hos kommunen i forhold til gjeldende forskrifter og bestemmelser på den tid badet ble bygd.

HVOR LANG TID TAR DET Å FÅ EN TAKSTMANN HJEM TIL OSS?

Fra bestilling til du har fått rapporten går det vanligvis en til to uker.

Bestill en takstmann hjem i dag

HVA BESTÅR EN TAKSTRAPPORT AV? HVA INNEHOLDER DEN?

En skadetakstrapport er lettlest og godt dokumentert med bilder. Den vil omhandle:

 • Teknisk tilstand og symptomer
 • Beskrivelse og vurdering av feil og mangler
 • Levetidsbetraktninger/gjeldende forskriftskrav
 • Konkrete løsninger
 • Kostnadskalkyle som også er bindende for oss som evt. utførende part

Mer om feilsøking og skadetaksering

HVA KOSTER EN SKADETAKST?

Våre takstmenn jobber på timebasis. Prisen vil da være avhengig av størrelsen på skaden og tiden det tar å lokalisere og beskrive den. Arbeidsomfanget kan faktisk være veldig stort og prisen der etter, men som oftest fra: 5 000 til 50 000 kroner.  Vi har hat saker der det er snakk om skader for flere millioner og som krever mange tekniske undersøkelser. Da kan det handle om store tak-konstruksjoner, setninger i bygg, store råteskader i bæringer osv. Da må det gjøres større tekniske undersøkelser og omfattende vurderinger av løsninger.  Dette kan ta noe lenger tid.

Lese gjerne mer om feilsøking og skadetaksering her:

Mer om feilsøking og skadetaksering

Hva kan jeg forvente av en takstmann?

En god skadetakstmann bør også ha god innsikt i det praktiske arbeidet rundt skadesanering og utbedring. En takstmann som var håndverker for femten år siden og ikke har jobbet praktisk som håndverker siden den gangen, har ofte for lite praktisk tilnærming i løsningene. Da risikerer man at man får helt feil kostnadsanslag på skaden og skadeomfanget.  Da kan man ende opp med både feil konklusjon og beløp i forhold til erstatnings saker.

Vår styrke i Bygg og våtromsgruppen er at vi har et tverrfaglig miljø der takstmenn daglig jobber tett opp mot de som utbedrer skader. Derfor utvikler våre takstmenn en tverrfaglig kompetanse som kommer våre kunder til gode.

Les mer om våre faglige kvalifikasjoner og hvordan de benyttes av andre.

Hvor mange håndverksgrupper må inn på et bad?

Det er mange håndverkere som skal inn å gjøre en jobb på et bad. Typer forskjellige håndverkere er:

 • Snekker
 • Rørlegger
 • Flislegger
 • Elektriker
 • Maler

Alle disse faggruppene er egne fag hvor man har sertifiseringer og fagbrev.

Mer om totalrenovering og nytt bad

Kan en håndverker bygge et helt bad alene?

Nei. Ingen håndverkere har fagbrev både som rørlegger, snekker, flislegger og elektriker.

Kan en håndverker gjøre mer enn et fag på et bad?

Er man snekker eller murer, så kan man lære seg å legge fliser, støpe og legge membran, eller motsatt at man lærer seg å sette opp vegger, avrette vegger, forstå bæringer, legge plater på vegger og lignende. Maling vil man også kunne lære seg.
Det vil ikke være mulig for en snekker eller murer å legge opp elektrisk eller røranlegg/avløp og samtidig få dette sikkert og godkjent.
I alle tilfeller anbefales det at man bruker håndverkere til det som de er utdannet til for å sikre beste resultat og minst mulig problemer i ettertid.

Les mer om totalrenovering av bad eller be om prisoverslag på bad

Hva er viktig i forbindelse med planleggingen av en baderomsjobb?

En prosjektleder i et slikt prosjekt har en nøkkelrolle. Han/henne må tenke samordnet og overordnet. En prosjektleder må også ha inngående forståelse i og rundt de kritiske fasene og punktene som betyr noe for om et bad blir holdbart og uten feil, fukt og lekkasjer i fremtiden.

Les mer om totalrenovering av bad

Er kommunikasjon en viktig del av et baderomsprosjekt?

Kommunikasjon er en stor del av prosjektet. Det er uhyre viktig at faggruppene kommuniserer og har klarer retningslinjer for å videreføre informasjon til alle som er involvert i prosjektet.
Her har prosjektleder igjen en nøkkelrolle. Han har ansvaret for at dette skjer og at oppdragsgiver informeres og holdes oppdatert!

Kontakt en prosjektleder

Hvorfor er kommunikasjon en viktig del av et baderomsprosjekt?

– Hvis kommunikasjon ikke fungerer så er det viktig informasjon som håndverkere ikke får og man gjør lett feil
– De fleste feil oppstår som følge av manglende kommunikasjon
– Det fleste årsakene til at et prosjekt blir lengre enn planlagt kommer av manglende informasjon mellom håndverkere
– Frustrasjon hos oppdragsgiver kommer i stor grad av manglende kommunikasjon
– Manglende dokumentasjon til slutt i et prosjekt kommer av manglende kommunikasjon
– Ineffektivitet kommer av manglende kommunikasjon

Les mer om totalrenovering av bad eller be om prisoverslag på bad

Hva slags firma bør jeg velge når jeg skal får bygget badet mitt?

I Norge må alle som driver håndverk gi 5 års reklamasjonsrett. Dette er en god trygghet for forbruker og kunde. Skal du dra nytte av denne tryggheten så må du velge firmaer mer lang fartstid og solid økonomi. Det hjelper lite å ha 5 års reklamasjonsrett mot et firma som ikke vil ha mulighet til å utbedre en reklamasjon fordi man ikke har økonomi eller kunnskap til det!

Les mer om Bygg Og VåtromsGruppen eller Be om prisoverslag på bad

Hvilken type membran skal jeg velge?

Det finnes forskjellige typer membraner. Man har forskjellige typer påsmørnings membraner og forskjellige folie membraner. Når du skal velge membran så har dette innvirkning på hvordan man også bygger badets konstruksjon.
Bygger man for eksempel bad med en folie membran på gulv, så blir spørsmålet om denne skal ligge under støpen eller opp på støpen?

Les mer om å pusse opp bad eller be om prisoverslag på bad

Noen spørsmål som er viktige i denne sammenhengen:
– Hvor høyt gulv ønsker jeg?
– Er badet i 2 eller 3 etasje med boareal under – har dette noe å si for type membran?
– Er etasjeskillet av tre eller betong?
– Skal jeg ha tradisjonelt støpt gulv, eller kan jeg få et lavtbyggende gulv? Og har dette noe å si for type membran jeg velger?
– Har platene på veggen noe å si for type membran jeg velger?
– Hvordan type membran er en underliggende membran?
– Hvordan type membran er en overliggende membran?

Alle disse spørsmålene er viktige i sammenheng med hvilken type membran som skal legges og har innvirkning på konstruksjonsprinsippet som man velger.

Les mer om våre dyktige fagfolk innen bad og våtrom

Skal du renovere badet?

Hva er en våtsone på et bad?

Våtsonen på et bad er den delen av badet som utsetter for direkte vannsøl/sprut på vegger eller gulv
– Dusj hvor man dusjer rette på gulv og vegger
– Badekar – vegger og gulv. Gulv utsettes for mindre vannsøl men er allikevel en våtsone
– Gulv på bad vil alltid være en våtsone

Bygg og våtromsgruppen sørger for at badets våtsoner er sikret

Hva er Byggebransjens Våtromsnorm(BVN)?

BVN er utarbeidet i samarbeid med SINTEF byggforsk. BVN er en anvisning som består av fagblader. BVN er et verktøy for å heve kvaliteten på planleggingen og utførelsen av våtrom(bad og vaskerom) slik at man oppnår funksjonelle og varige løsninger.

Hva er intensjonen til BVN?

BVN skal bidra ti at man unngår skader i våtrommet normale levetid. BVN er tilpasset gjeldende lover og forskrifter. Kravene i BVN skal ikke være dårligere enn gjeldende krav i lover og forskrifter.

Hva er forskjellen på Teknisk for skrift og BVN?

Teknisk forskrift er myndighetenes krav til teknisk tilstand eller funksjon av bad og våtrom. BVN er en mer teknisk beskrivelse av hvordan man skal kunne klarer å oppfylle teknisk forskrift.

Bygg og våtromgruppen bruker BVN til å gi våre kunder bad som er ihht Teknisk forskrift