BOVG testet reparasjonsmetoder i samarbeide med SINTEF Byggforsk

Andre nøkkelaktører med våtromskompetanse deltok også i forsøket som er publisert his Sinteff. Resultat: Metodene og materialene brukt gir en vanntett utførelse. Reparasjonsmetodene holder tett.

BOVG har sammen med en annen utførende bedrift, M-TEK og SINTEF Byggforsk, forsikringsbransjen (Finans Norge), Byggkeramikkforeningen (BKF), Fagrådet for våtrom, Anticimex AS og Protector AS testet ulike reparasjonsmetoder og materialer som kan gjøre det mulig å utføre partielle utbedringer på flislagte våtromsgolv.

I samarbeide med membranleveradørene ble det testet tre ulike skjøteprinsipper og produkttyper. Disse produkttypene er standardprodukter hos de fleste membranleveradørene.

Følgende metoder ble brukt:

  • Skjøting med tekstil membranduk limet med selvherdende lim og overdekket med
    påstrykningsmembran.
  • Selvklebende butylmansjett overdekket med påstrykningsmembran
  • Påstrykningsmembran med fiberfilt påført i flere omganger

Prøvekasser for Sintef forsøk
Produktene og teknikkene ble vanntestet i SINTEFs våtromslaboratorium med samme påkjenning som ligger til grunn for utstedelse av en SINTEF Teknisk godkjenning av påstrykningsmembraner. De besto vanntesten som er mye hardere enn produktene i praksis vil utsettes for.

Testene viste også at presisjon og nøyaktighet hos den utførende håndverker er viktigste forutsetningen for et tett resultat.

Forsøk ble utført på Sintef byggforsk sitt laboratorium i Oslo.

Prøvingsrapport, artikler fra Byggkeramikkforeningen, samt resultater av forsøkene kan lastes ned her:

Om Lokal Utbedring

Gjennom mange år har vi utviklet vår egen metode for å utbedre skader i bad og våtrom. Det betyr at vi ikke behøver å rive ned og bygge opp igjen i stort omfang – der dette er mulig.
Vi vet for eksempel hvordan vi kan bryte en membran og reparere den med garantert holdbarhet.

Vår verktøybruk og våre metoder er satt i system og testing og dokumentasjon inngår i jobben vi utfører.

Siden introduksjonen i 2002 har vi opplevd en enorm positiv mottakelse av vårt konsept – Lokal Utbedring.
Lokal utbedring har en rekke fordeler sammenliknet med total renovering:

  • Vesentlig raskere utbedring.
  • Langt enklere å leve med prosjektet i huset.
  • Vesentlig rimeligere pris.
  • Det opprinnelige interiøret kan bevares helt eller delvis.