Et samlet håndverks- og kompetansemiljø for skadebegrensning, utbedring og rehabilitering av hus, bad og våtrom.

Bygg og Våtromsgruppen består av et bredt fagmiljø innen bygg og eiendom. Vårt hovedfokus er utbedring, skadebegrensning og rehabilitering av bygg og eiendom.

Vår forretningside handler om kostnadsbesparende utbedringsmetoder for bygg og våtrom

Siden vi opprettet Våtroms Entreprenøren AS i 2002 har vi vært drevet av et ønske om å tilføre mer kostnadseffektive løsninger innen bransjen. Vårt konsept Lokal Utbedring ble utviklet som et alternativ til total rehabilitering av bad og våtrom.
Ikke mange trodde på oss den gangen. Men Lokal Utbedring har vist seg som en skånsom, rask og økonomisk gunstig løsning i mange prosjekter der man vanligvis ville grepet til full rehabilitering «for å være på den sikre siden». Vi garanterer for arbeidet og har – siden 2002 – nærmest ikke opplevd reklamasjoner.

Vår styrke er vår kunnskap og motivasjon

Motivasjon er ingen mangelvare hos oss. Vi er sterkt motiverte for det vi driver med. Årsaken er  ganske enkelt at vi synes det blir bra. Når kundene også uttrykker det samme, kjennes det godt å gå på jobb. Fordi vi har et bredt spekter av fagfolk i egen organisasjon – i tillegg til et godt kontaktnett  – opplever vi styrken ved det vi kan kalle interaktiv kunnskapsdeling mellom profesjoner. Vi kan mer enn vårt håndverk, vi kan vurdere skader i bygg og våtrom –  og utbedre dem fordelaktig for skadelidende, forsikringsselskaper og gårdeiere.

Lokal utbedring er kostnadeffektivt for flere enn forsikringsselskaper

Ettersom forsikringsbransjen i stor grad har benyttet seg av vår kompetanse og våre løsninger, har vi også utvidet vårt virkeområde til Lokale Utbedring og skadesanering av bygninger generelt, samt en utstrakt grad av taksering og rådgiving. Kostnadseffektive og smarte løsninger er hva vi streber etter.

Vi vil løse problemer i bygg- og våtromsbransjen, ikke bygge mest og størst

Vi er ikke et selskap som er ute etter de største utbyggingsprosjektene. Vi er ute etter å løse problemer i eksisterende bygningsmasse, og tilbyr smarte og effektive løsninger som er økonomisk gunstige for hus- og gårdeiere flest.
Bygg- og Våtromsgruppen teller i 2018 omkring 45 medarbeidere og omfatter alle viktige kompetanseområder innen bygg og våtrom. Vi holder til i Drammen, og aksen Oslo – Kongsberg – Tønsberg er vårt virkeområde.

Vi har drevet med rådgiving,  skadetaksering og skadeutbedring siden 2002.

Våre spesialområder innen bygg og våtrom kan oppsummeres slik:

  • Skader og tvister på bolig/eiendom i forbindelse med eierskifte
  • Rådgivning og  utbedring bad/våtrom
  • Rådgivning og futbedring av skader på bygg

Vi har spesialisert oss på å kunne utbedre skader der det er forsvarlig kontra det å rive alt og bygge på nytt. Dette gjelder bad og våtrom, takkonstruksjoner, dreneringer, kledninger og andre bygningsmessige overflater og konstruksjoner.

Print Friendly, PDF & Email