Når det kommer til byggeprosjekter, er det en rekke aspekter å ta hensyn til for å sikre at alt går knirkefritt.

Byggesaker, inkludert riktig rådgivning og utarbeidelse av tegninger, spiller en avgjørende rolle i suksessen til ethvert byggeprosjekt.

BOVG er en anerkjent aktør som tilbyr spesialisert byggesakrådgivning og profesjonell utarbeidelse av tegninger. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan BOVG kan være din ideelle samarbeidspartner for å oppnå et vellykket byggeprosjekt.

BOVG har lang erfaring innen byggesakrådgivning og tegnearbeid, og vi har et solid rykte i bransjen. Vi tilbyr en omfattende portefølje av tjenester som strekker seg fra byggesakrådgivning og tegningsutvikling til prosjektledelse og konsulenttjenester. Med et team av dyktige fagpersoner har BOVG opparbeidet seg ekspertise på ulike typer byggeprosjekter, fra enkle boligtilbygg til komplekse kommersielle konstruksjoner.

BOVGs rådgivningstjenester gir verdifull hjelp gjennom hele byggesaksprosessen. Våre rådgivere har inngående kunnskap om bygningsforskrifter, reguleringsplaner og andre relevante lover og forskrifter. Vi veileder kundene gjennom søknadsprosessen og sikrer at alle nødvendige dokumenter er på plass og samsvarer med kravene. Vi hjelper selvsagt også til med å håndtere eventuelle revisjoner eller justeringer som kreves av bygningsmyndighetene. Med BOVG som din byggesakrådgiver kan du være trygg på at du har en pålitelig partner som tar seg av de administrative aspektene ved byggesaken, slik at du kan fokusere på selve byggeprosjektet.

BOVG tar seg av utarbeidelsen av tegninger og dokumentasjon som kreves for byggesaken. Enten det er et nybygg, en ombygging eller et tilbygg av en eksisterende bolig, jobber vi tett med kundene for å forstå deres behov og visjon. Basert på dette utvikler vi tegninger som viser planene for byggeprosjektet. Våre tegninger er ikke bare estetisk tiltalende, men tar også hensyn til funksjonalitet, sikkerhet og bærekraft.

Hva koster det?

Hva en byggesak kan koste vil variere fra prosjekt til prosjekt, men under følger noen estimerte priser:

  • Ettrinnssøknad– enkelt tiltak, 1 ansvarsrett: 16 000,- eks mva
  • Ettrinnssøknad– 1 boenhet, 1 ansvarsrett: 19 000,- eks mva
  • Rammesøknad – 1 Boenhet: 12 000,- eks mva
  • Søknad om igangsettelse – 1 boenhet: 11 000,- eks mva
  • Utarbeidelse av tegninger: 1190,- eks mva pr time

Søknadsgebyrer: Som nevnt tidligere, vil det være søknadsgebyrer som må betales til kommunen eller bygningsmyndighetene for å søke om ombygging eller tilbygg av boligen. Gebyrene kan variere basert på omfanget av endringene og den geografiske plasseringen.

Dette gebyret betales ved innsending av byggesøknaden. For en mindre ombygging eller tilbygg av en eksisterende bolig kan søknadsgebyret variere fra 5 000 til 15 000 kroner. For større prosjekter kan gebyret være betydelig høyere, for eksempel mellom 15 000 og 30 000 kroner.

Behandlingsgebyr: Dette er et gebyr som dekker behandlingen av byggesaken og inkluderer saksbehandling, vurdering av dokumentasjon og eventuelle befaringer. Behandlingsgebyret kan variere fra 10 000 til 30 000 kroner avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

Anders Jansen, BOVG byggingeniør
Anders Jansen

 

Anders Jansen, BOVG byggingeniør
E: anders@bovg.no
T: 488 99 929

Ta kontakt for bistand med byggesak og tegninger for ditt ombyggingsprosjekt!