Påbygg, tilbygg og ombygging av hus

Sats på entusiastiske og erfarne fagfolk når du skal bygge om huset ditt. Vi hjelper deg.

Et stort tverrfaglig miljø stiller opp når du trenger hjelp med fornyelse og utbygging av eiendommen. Spør oss om råd, drøft dine planer og ideer. Vi bidrar med all vår kompetanse inntil du får det resultatet du ønsker.

Mange boliger er bygget i en tid da bo- og bruksmønsteret var annerledes i enn i dag. Det var andre krav til bl.a. funksjon, estetikk, lys, temperatur, energiforbruk og komfort. Vi har gode erfaringer med å optimalisere bokvaliteten i eksisterende boliger – og vi har nært samarbeid med gode rådgivere etter behov.

Ønsker du bedre bokvalitet, kan vi hjelp deg med prosjekter både ute og inne.

Innendørs

  • Endring av planløsning
  • Nye overflater
  • Nytt kjøkken og garderobe
  • Nye gulv med gulvvarme
  • Utskifting av dører

Utendørs

Påbygging av eksisterende eiendom

Mange har boligen eller eiendommen sin på et sted de er blitt glad i, en plass  som passer for dem på grunn av beliggenhet, nærmiljø eller gode naboer, for eksempel. Men over tid endrer behovene seg og den boligen som opprinnelig kanskje var mer enn bra nok, dekker ikke behovet. Vi har mange referanser hvor vi har utvidet eksisterende bolig ved å bygge på en etasje.

Vi bytter tak og hjelper med påbygg eller ombygging av hus
Vi bytter tak og hjelper med påbygg eller ombygging av hus

Påbygg kan være en fin mulighet hvis du vil unngå å bruke mer av tomten til huset, eller du ønsker bedre utsikt. Ofte er det jo også slik at taket er klart for utskifting likevel.
Vi har samarbeidet med arkitekter i en rekke prosjekter og fått til gode løsninger på denne type påbygg.

Tilbygg til eksisterende eiendom

For mange kan det være ønskelig å utvide eksisterende bolig med et tilbygg.

Slike prosjekter vi har god erfaring med. Vi kan være  en god samarbeidspartner og bidra med verdifulle innspill – og selvsagt utføre vårt håndverk slik at både du og vi kan være stolte av resultatet.

Se vår artikkel om pris og kostnad på å bygge på huset

Ta kontakt med oss så kommer vi på befaring