Bygge på huset, eller bygge ut huset? Hva koster det?

Det koster typisk mellom 30.000 og 50.000 inkl mva per kvadratmeter for tilbygg.

Du kan kontakte en av våre eksperter i BOVG hvis du vil ha et overslag på hva et prosjekt vil koste deg når vi gjennomfører et påbyggingsprosjekt.

Vi har spesialisert oss på påbygging og tilbygg på gamle hus. Hvorfor bør du be oss i BOVG om hjelp?

  • Mange boliger er bygget i en tid da bo- og bruksmønsteret var annerledes i enn i dag. Det var andre krav til funksjon, estetikk, lys, temperatur, energiforbruk og komfort.
  • Å bygge et tilbygg eller et påbygg er ofte en god løsning, når behovene endrer seg.
  • Et påbygg eller tilbyggingsprosjekt vil kreve seriøse investeringer, men når det gjøres riktig,  øker det samtidig verdien av boligen.
  • Vi, i BOVG, har utviklet metoder for kostnadsbesparende utvidelser og har lang erfaring med både påbygg kombinert med etterisolering av hus, udvidelser av grunnflater (tilbygg på huset) og takløft (ekstra etasje på huset).

Påbygging av eksisterende eiendom

Mange har boligen eller eiendommen sin på et sted de er blitt glad i, en plass som passer for dem på grunn av beliggenhet, nærmiljø eller gode naboer osv.

Over tid endrer behovene seg og den boligen som opprinnelig kanskje var mer enn bra nok, dekker ikke lenger behovet.

Vi har mange referanser hvor vi har utvidet eksisterende bolig ved å bygge på en etasje.

Fjellskarveien før og etter

Påbygg med takløft kan være en fin mulighet hvis du vil unngå å bruke mer av tomten til huset, eller du ønsker bedre utsikt. Ofte er det jo også slik at taket er klart for utskifting likevel.
Vi har samarbeidet med arkitekter i en rekke prosjekter og fått til gode løsninger på denne type påbygg.

Les mer om påbygg med takløft – se hvordan

Tilbygg til eksisterende eiendom

For mange kan det være ønskelig å utvide eksisterende bolig med et tilbygg.

  • Tilbygging av et inngangsparti
  • Utvidelse av en stue
  • Utvide med et kontor
  • Flere soverom på bakkeplan
  • Isolering av loftsrom kan også bidra til å utvide boligens bruksarealer

Slike prosjekter vi i BOVG har god erfaring med. Vi kan være en god samarbeidspartner og bidra med verdifulle innspill – og selvsagt utføre vårt håndverk slik at både du og vi kan være stolte av resultatet.

Les gjerne saken om huset til samboerparet Eli Hallan Aune og Jon R. Sandal i Sande, som ble utvidet med tilbygg på to sider og økte grunnflaten med 50 kvadratmeter.