Byggmester Espegard er nå BOVG Bygg og Våtrom

Byggmester Espegard har byttet navn til BOVG Bygg og Våtrom
Byggmester Espegard har byttet navn til BOVG Bygg og Våtrom
BOVG Bygg og Våtrom
BOVG Bygg og Våtrom

Bygg og Våtromsgruppen AS – BOVG er et tverrfaglig kompetanse hus som består av fem fagenheter. Vårt hovedfokus er utbedring, skadebegrensning, rehabilitering og vedlikehold av bygg og eiendom.

Vi tilbyr Tømrertjenester og rådgiving innen skadeutbedring, rehabilitering og vedlikehold for huseiere og borettslag.

Bygg og Våtromsgruppen har sin historie tilbake til 2002 hvor Byggmester Espegard AS og Våtrom Entreprenøren AS ble etablert som selvstendige selskap.

10 år senere fusjonerte selskapene og tok navnet Bygg og Våtromsgruppen AS. Siden den gangen har selskapet utviklet seg og nye virksomhetsområder er lagt til. I 2013 ble VEAS Rør AS etablert, og er i dag en selvstendig og betydelig aktør i VVS markedet.

Under paraplyen Bygg og Våtromsgruppen AS ligger i dag flere selskap. Gruppen passerte i 2018 en omsetning på 110 millioner, og teller ca 80 ansatte.

BOVG Bygg og Våtrom AS: Her ligger kjernevirksomheten som har vært fornyelse og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Alt fra baderom til tilbygg og påbygg.

BOVG Takst og Skade AS: Virksomhet knyttet til lokale reparasjoner er kanskje det Våtrom Entreprenøren AS og Bygg og Våtromsgruppen AS har vært mest kjent for. Dette er i dag, sammen med taksering ivaretatt i det utfisjonerte selskapet BOVG Bygg og Våtrom AS.

BOVG Eiendomsservice AS: Maletjenester og eiendomsdrift ivaretas her.

Vi holder til i Drammen, og tar fortrinnsvis oppdrag i Oslo, Asker, Bærum, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker.