Eiendom representerer store verdier, men det kan bli dyrt å eie en eiendom hvis man ikke tar skikkelig vare på den.

Leietakere trives best med lokaler som holdes i orden, og forsvinner de er de vanskelige å erstatte. Verdien på en eiendom henger nøye sammen med hvilken teknisk stand den befinner seg i. La derfor dyktige og pålitelige fagfolk ta vare på verdiene dine.

Bovg eiendoms service har tilgang på alle håndverksgrupper som en del av Bygg og våtromsgruppen. Dette gir oss en mulighet til å løse alle utfordringer en eiendomsbesitter har.

Vår intensjon

Bovg Eiendoms service skal med kompetente ressurser, drifte og utvikle bygg og eiendom, på en slik måte, at leietakere er tilfreds med lokaliteter og fasiliteter. Samtidig som eier oppnår best mulig totaløkonomi, verdiskapning og miljøprofil i sin eiendomsinvestering, enten det dreier seg om næring, boligsameier eller offentlige.

Dette er vår forretningside. For å oppnå dette, har vi laget en rekke punkter som vi jobber etter i hverdagen.

Vi er eiendomsbestitterens løsning på utfordringene!