Alder og installasjonstidspunkt er viktige faktorer

Når er det behov for rehabilitering av vannledninger og avløpsrør i borettslaget eller boligsameiet? Er rørene og vannledningene mer enn 50 år gamle har de nådd forventet levetid og vel så det, og det er som oftest på høy tid å gjøre noe med dem.

Levealderen forkortes også hvis kvaliteten på materialene er dårlig – eller hvis den opprinnelige jobben ikke er skikkelig utført. I tillegg kan vannkvalitet og vanntemperatur ha betydning hvis det er snakk om kobberrør som ble mye brukt tidligere. Derfor er også installasjonstidspunkt en viktig faktor. Produkter, materialer og arbeidsmetoder har endret seg gjennom de siste tiårene. Heldigvis for det meste til det bedre.

Kanskje er det ikke synlige symptomer på skader eller slitasje på rør og vannledninger akkurat nå, men det kan være lurt å gjennomføre en sjekk – før skader oppstår – også om vannrørene er av yngre dato. For når en skade først har skjedd, blir kostnadene gjerne betydelig høyere enn ved planlagte utbedringer. I tillegg kan det få konsekvenser for forsikringen hvis nødvendig vedlikehold ikke har blitt gjennomført.

Et styre har vedlikeholdsansvar

Det gjelder altså å sørge for vedlikehold. Borettslaget eller sameiet har gjennom styret vedlikeholdsansvar. Det innebærer blant annet å sørge for at felles rør, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen eller i grunnen, blir holdt i orden.

Sluk hører også til borettslagets ansvarsområde. Det finnes imidlertid ingen godkjente løsninger for rehabilitering av sluk. Her må det rett og slett lages nye sluk når behovet oppstår, for eksempel hvis badene skal pusses opp. Det kan du lese mer om i artikkelen

Må jeg bytte sluk når jeg skal pusse opp badet?

Forebygging og serviceavtaler

Selv om det kanskje er mange år til ditt borettslag må rehabilitere rør, er det en god idé å etablere en service- og vedlikeholdsavtale som for eksempel en vannsjekk i hver enkelt leilighet hvert 3. år.

Gjennom VB kan borettslag og sameier få gode serviceavtaler med lokale bedrifter. Ved å inngå en slik avtale kan du være trygg på at du og styret hele tiden har kontroll på vann- og sanitærinstallasjonene i bygget. En serviceavtale skaper også forutsigbarhet, og rehabiliteringen kan planlegges i god tid.

En ytterligere fordel med en slik avtale, er at rørleggerbedriften er kjent med bygget og røropplegget, og trenger ikke bruke unødvendig tid hvis det skulle oppstå uforutsette hendelser. Rørleggeren kan være raskt på plass og gjøre det som trengs umiddelbart.

Dette er generelle forslag, og vil selvsagt avhenge av rørenes tilstand og alder. Forhør deg med en rørlegger om hva som kan være fornuftig for borettslaget eller sameiet der du holder til.

Oppfordre alle beboere til årlig vedlikehold

Alle beboere bør oppfordres til å rense sluk jevnlig og kontrollere varmtvannsberederen for å forhindre vannlekkasjer. Varmtvannsberedere har som du sikkert er kjent med, også en begrenset levetid.

På tide med rehabilitering eller bare planlagt vedlikehold?

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie, og er usikker på hva du bør gjøre for å overholde vedlikeholdsplikten når det gjelder vannledninger, avløp, sluk og bad? Det enkleste er å starte med å kontakte en rørlegger.

Har du spørsmål knyttet til rehabilitering av VVS i borettslag og sameier? Snakk med oss>>.