Er du bevisst på vedlikeholdsansvaret styret i borettslag eller sameier har?

Ansvaret omfatter blant annet vedlikehold av vannledninger og avløpsrør. Behovet for rehabilitering avhenger av flere faktorer, som alder og bruk.

Tilstandsvurderinger

Alle bygninger trenger vedlikehold. En tilstandsvurdering er et godt verktøy for å få oversikt over hvilke tiltak som bør gjøres.

Våre kompetetanse innen bygg kan gi dere en helhetlig vurdering av dagens situasjon. Vi kartlegger tilstanden og gir dere råd om hva som bør gjøres for å opprettholde eller forbedre bygningen. Vi vet også hvilke tiltak som gir støtte fra offentlige myndigheter.

Vedlikeholdsplaner

Jevnlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare en bygnings funksjon og verdi. Gjennomføring av vedlikehold er en av de viktigste oppgavene til styret i et borettslag/sameier/boligselskap.

En god vedlikeholdsplan er en forutsetning for å få oversikt over kommende vedlikeholdsoppgaver, og prioritere disse i riktig rekkefølge. En god vedlikeholdsplan er avgjørende om man ønsker en forutsigbar økonomi.

Borettslag/sameier/boligselskaper som lager en god vedlikeholdsplan har i tillegg mulighet til å få støtte fra offentlige myndigheter

Vi hjelper dere gjerne med å finne ut om dere har rett til støtte og eventuelt hvilke.

Gjennom en vedlikeholdsplan kan vi blant annet hjelpe dere med

 • Befaring av bygningsmassen – med fagkonsulenter innenfor bygg, VVS og elektro.
 • Å gå gjennom eventuelle rapporter og dokumentasjon.
 • Å utarbeide en tilstandsvurdering som beskriver bygningens konstruksjoner, tilstanden for de ulike bygningsdelene og hvilke tiltak som anbefales.
 • Bildedokumentasjon av utvalgte bygningsdeler.
 • Prioritering av aktuelle vedlikeholdstiltak.
 • Mengde- og kostnadsberegning av anbefalte tiltak.
 • Generering av årlig vedlikeholdsplan for de neste fem årene.
 • Likviditetsanalyse for beregning av konsekvenser for felleskostnader.
 • Innhente og gjennomgå entrepriser.
 • Oppfølging av tiltak med byggeledelse.

Bovg eiendomsservice kan bistå i vedlikeholdsansvaret som borettslaget har.

BOVG har alle håndverksgrupper tilgjengelige

Vi kan utføre alle typer oppgaver som ivaretar og vedlikeholder eiendommen og uteområdene:

 • fasadevask
 • beskjæring
 • rengjøring
 • rydding
 • lyspærer
 • enkle vaktmester oppgaver