Vi benytter sertifiserte og dyktige el-kontrollører som kan bistå i de fleste typer saker.

Vi tilbyr våre tjenester innen El-kontroll som et supplement til våre samarbeidspartnere i BOVG Bygg og Våtrom og BOVG Takst og Skade, men kan også ta frittstående oppdrag ved kapasitet.

Tilstandskontroll

Vi tilbyr el-kontroll og har NEK 405 sertifiserte inspektører som opererer i vårt nedslagsfelt. Vi utfører kontroll av elektriske anlegg for privatboliger, nærings-, og kontorbygg.

El-kontroll kan utføres som en rutinemessig inspeksjon basert på FDV-rutiner, som en kontroll etter utførte entreprenørarbeider, eller som en kontroll basert på ønske fra eier/byggherre.

Inspeksjonen baserer seg på stikkprøver av både visuell og måleteknisk karakter.

Utbedring av tilstandskontroll

Vi tilbyr utbedring av gjennomførte el-kontroller med våre dyktige fagfolk.