Vi tilbyr el-kontroll og har NEK 405 sertifiserte inspektører som opererer i vårt nedslagsfelt.

Vi utfører kontroll av elektriske anlegg for privatboliger, nærings-, og kontorbygg.

El-kontroll kan utføres som en rutinemessig inspeksjon basert på FDV-rutiner, som en kontroll etter utførte entreprenørarbeider, eller som en kontroll basert på ønske fra eier/byggherre.

Inspeksjonen baserer seg på stikkprøver av både visuell og måleteknisk karakter.