Vi tilbyr et bredt utvalg av elektrotjenester til industrielle prosjekter

Vårt hovedfokus er at alle arbeider skal utføres med elsikkerhet som høyeste prioritet for å unngå skader på liv og eiendom, og at alt arbeid skal utføres fagmessig, kontrollert og dokumentert.

Alle arbeider dokumenteres og overleveres i henhold til gjeldende normer og forskrifter, og prosjektspesifikke krav.

Vi er løsningsorienterte og bidrar er enn gjerne med vår fagkompetanse til å levere best mulige løsninger.