VI tilbyr igangkjøring og bistand til operatører og servicepersonell i den første driftsfasen for å sørge for en mest mulig problemfri innkjøringsperiode.