Vi tilbyr testing av maskiner og utstyr. Vi kan både utarbeide testprosedyrer og gjennomføre og dokumentere testene blant annet preFAT (pre Factory Acceptance Test), FAT (Factory Acceptance Test), og SAT (Service Acceptance Test).