Vi tilbyr komplett leveranse av alle elektrotjenester til utbygging, og rehabilitering av næringseiendommer.

Vårt hovedfokus er at alle arbeider skal utføres med elsikkerhet som høyeste prioritet for å unngå skader på liv og eiendom, og at alt arbeid skal utføres fagmessig, kontrollert og dokumentert.

Alle arbeider dokumenteres og overleveres i henhold til gjeldende normer og forskrifter. Dokumentasjonsgrad avhenger av installasjonen størrelse og kompleksitet.

Vi er løsningsorienterte og bidrar er enn gjerne til å gi kunder og samarbeidspartnere en best mulig løsning basert på individuelle ønsker og behov.