Vi tilbyr å utarbeide rutiner og instrukser for drift og vedlikehold av din bygningsmasse, samt gjennomføring av periodiske rutiner og utbedring av avvik for din bygningsmasse.

Vi kan bistå med implementering og periodisering av rutiner i elektroniske og manuelle FDV-systemer.