Vi tilbyr installasjon av komplette elektro og tele/data installasjoner i de fleste typer bygg og anlegg; bolig, næring, og industri.

Vårt hovedfokus er at alle arbeider skal utføres med elsikkerhet som høyeste prioritet for å unngå skader på liv og eiendom, og at alt arbeid skal utføres fagmessig, kontrollert og dokumentert.

Alle arbeider dokumenteres og overleveres i henhold til gjeldende normer og forskrifter. Dokumentasjonsgrad avhenger av installasjonen størrelse og kompleksitet. Samsvarserklæring og rapport fra sluttkontroll overleveres kunden som et minimum. Dette gir eier dokumentasjon på at arbeidet i den elektriske installasjonen er utført iht. gjeldende normer og forskrifter.

Vi leverer smarthussystemer, og installerer automatiserte systemer for bygg og industri.

Vi er løsningsorienterte og bidrar gjerne til å gi kundene en best mulig løsning basert på individuelle ønsker og behov.

Eksempler på installasjonsoppdrag vi utfører:

  • Installasjon i bolig-, nærings-, og industribygg
  • Rehabilitering av installasjon i bolig-, nærings-, og industribygg
  • Utbedring av tilsynsrapporter
  • Utskifting av sikringsskap
  • Installasjon av lysanlegg
  • Installasjon av termostater og varmeanlegg
  • Montering, kabling, kobling og testing av automatiserte systemer (smarthus, byggautomasjon, industriell automasjon)
  • Montering, kabling, kobling/terminering, og testing av tele/data systemer
  • Planlegging av fremdrift og økonomisk styring