Vi tilbyr følgende tjenester innenfor rådgivning og prosjektering:

 • Rådgivende ingeniør elektro
 • Rådgivende ingeniør automasjon
 • ITB-koordinator

Vi bistår i alle faser av prosjektene; skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, og bistår også med FDV-rutiner, og andre rutiner for drift og vedlikehold.

Vi er fremoverlente, effektive, innovative, og løsningsorienterte. Vi benytter og behersker de aller fleste programvarer, for eksempel:

 • Revit (med tilleggsprogrammer) – Modellering og tegning
 • AutoCad (med tilleggsprogrammer) – Tegning
 • FebDok – Elektrotekniske beregninger
 • Dialux – Lysberegninger
 • ISY calcus – Tidligfase kalkulering
 • ISY beskrivelse – Anbudsbeskrivelser
 • De aller fleste visnings- og samhandlingsprogrammer

Vi har god kjennskap til prosjekt- og byggeledelse i alle faser, og kan også bistå med dette.

Eksempler på konsulentoppdrag vi utfører:

 • Rådgivning – Bistand med valg av løsninger og systemer
 • RIE prosjektering:
  • Effektberegninger og -vurderinger
  • Elektrotekniske beregninger i Febdok
  • Lysberegninger i Dialux
  • Modellering/tegning av alle elektroinstallasjoner i Revit/Autocad
  • Elementkalkyle og -beskrivelse i ISY Calcus og ISY Beskrivelse
 • RIAUT prosjektering:
  • Utarbeide kravspesifikasjoner, funksjonsbeskrivelser, funksjonstabeller, systemskjemaer og IO-lister
  • Elementkalkyle og -beskrivelse i ISY Calcus og ISY Beskrivelse
 • ITB-koordinering:
  • Utarbeide grensesnittsmatrise og sørge for at dette blir fulgt opp i prosjekteringen iht. NS 3935 og prosjektspesifikke krav
  • Vi sørger for at tverrfaglig koordinering blir gjennomført og at byggherre får det anlegget slik de ønsker
 • Vi utarbeider detaljert underlag for produksjon av tavler og utstyr, for eksempel en- og flerlinjeskjemaer, arrangementtegninger, og topologitegninger
 • Planlegging av fremdrift og økonomisk styring