Vi tilbyr komplett leveranse av alle elektrotjenester til alle private utbygginger, og rehabiliteringsprosjekter.

Vårt hovedfokus er at alle arbeider skal utføres med elsikkerhet som høyeste prioritet for å unngå skader på liv og eiendom, og at alt arbeid skal utføres fagmessig, kontrollert og dokumentert.

Alle arbeider dokumenteres og overleveres i henhold til gjeldende normer og forskrifter. Dokumentasjonsgrad avhenger av installasjonens størrelse og kompleksitet. Samsvarserklæring og rapport fra sluttkontroll overleveres kunden som et minimum. Dette gir eier dokumentasjon på at arbeidet i den elektriske installasjonen er utført iht. gjeldende normer og forskrifter.

Vi er løsningsorienterte og bidrar er enn gjerne til å gi kundene en best mulig løsning basert på individuelle ønsker og behov.