VI tilbyr rehabilitering av alle typer elektro og tele/data installasjoner i privatmarkedet.

Vi legger ekstra vekt på tiltak som forbedrer elsikkerhetsnivået på installasjonen med tanke på bruker- og anleggssikkerhet. Det er mange elektriske installasjoner som ikke er oppgradert siden byggeår. Ved oppussing og rehabilitering så vil man ofte oppdage at den eksisterende elektroinstallasjonen ikke er tilrettelagt for det utstyret som ønskes installert.

Vanlige problemstillinger for eksisterende anlegg er:

  • Underdimensjonerte sikringsskap med porselensikringer som er utsatt for varmeutvikling
  • Ingen jordfeilutløsning
  • Underdimensjonerte kurser fører til utfordringer ved installasjon av vaskemaskin, oppvaskmaskin, induksjonstopp mm.
  • Skadet, gammel og evt. Feil utført kabling skjult i vegger og på lister
  • Skadede deksler på betjeningsutstyr
  • Utstrakt bruk av skjøteledninger – Årsak til varmeutvikling og brann

Vi tilbyr blant annet

  • Rådgivning om anbefalte tiltak for din bolig
  • Komplett rehabilitering av det elektriske anlegget ved bygningsmessig oppussing/rehabilitering
  • Rehabilitering av deler av det elektriske anlegget ved bygningsmessig oppussing/rehabilitering – F. eks kjøkken og bad
  • Utskifting av sikringsskap

Kontakt oss gjerne før du starter, så kan vi hjelpe deg med å finne gode løsninger tilpasset ditt anlegg og dine behov.

Vi kan også hjelpe deg med å velge energiøkonomiserende varme- og belysningsløsninger, slik at du kan redusere unødvendig strømbruk og redusere kostnader