Utbedring av tilsynsrapporter

Vi utbedrer avvik som blir oppdaget ved tilsyn fra det lokale elektrisitetstilsynet og kreves utbedret i deres tilsynsrapporter.