Enova støtte for private boligeiere – hva kan man søke støtte til og hvor mye støttes?

For deg som bor i en eldre bolig, som ønsker å få et godt inneklima og lavere energiutgifter, samt en bolig som krever mindre vedlikehold, så kan du motta støtte fra ENOVA. Det er dog ikke alle strømbesparende tiltak som støttes. Et eksempel på Enovastøttet tiltak kalles for «oppgradering av bygningskroppen».

Vi oppsummerer kort her:

Oppgradering av bygningskroppen utløser støtte fra ENOVA for privatpersoner som:

  • Skal i gang med en større endring av boligen med hensikt å bedre boligens energistandard. Boligen må oppgraderes til dagens byggestandard eller høyere.
  • Skal gjøre noe med for eksempel tak, kledning eller vinduer, som for eksempel etterisolere bygningens yttervegger, rehabilitere tak og grunnmur, utskifte gamle vinduer og ytterdører eller gjenvinne varme i ventilasjonsluft.
  • Har en bolig som er fra 80-tallet eller eldre.

Du kan også få støtte til oppgradering av bygningskroppen i din fritidsbolig.

Kriterier for Enova støtte:

  • Oppgraderingen må ha redusert bygningens varmetapstall med minst 30 %, i tillegg til at den
    oppfyller spesifikke krav for varmetapstall og netto energibehov.

Før du starter prosjektet må du kontakte en kvalifisert fagperson/energirådgiver. Energirådgiveren skal bistå deg med å utarbeide en energiplan som viser boligens tilstand.

Energiplanen må også vise hvilke energitiltak som skal forbedre energistandarden. Enova gir støtte hvis en slik tiltaksplan lages før oppgraderingen starter. Med en tiltaksplan vil du vite hva som må utføres for å få tilskudd. Planen er også hensiktsmessig å bruke som underlag hvis du skal legge jobben ut på anbud.

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Selve oppgraderingsarbeidet må være utført av en bedrift som tilfredsstiller Enova sine kompetansekrav.

BOVG tilfredsstiller disse kompetansekravene og har lang erfaring i oppgradering av bygningskroppen.

Ønsker du som boligeier å gjøre noe arbeid selv kan dette kun omfatte rivearbeid, avfallshåndtering og innvending arbeid. Arbeid som isolasjon og tetting, utføres av kvalifisert bedrift for å utløse støtte.

Du må også dokumentere boligens energitilstand før og etter oppgraderingen. Dette kan en energirådgiver bistå med.

Du kan få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer bygningskroppen. Støttebeløpet per september 2022 er:

  • 150.000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
  • 125.000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
  • 100.000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Det kan være smart å kombinere oppgradering av bygningskroppen med andre energitiltak, som f.eks. balansert ventilasjon, solcelleanlegg eller solfangere, installering av varmepumper, vannbåren varme, varmestyringssystem, biokjel osv.

Noen av disse tiltakene utløser støtte fra Enova, andre ikke, men felles for dem alle er at de bidrar til å senke ditt energiforbruk og gjør inneklimaet mer behagelig.

Les om våre tjenester innen smarthussystemer og smarthusfunksjonalitet

Besøk også energipakka.no – en energigrådgivningstjeneste fra BOVG.

Andre relevante saker fra BOVG:

Har du gamle vinduer og frykter høye strømregninger?

Etterisolering og energieffektivisering av gammelt hus

På tide å skifte kledning og vinduer og etterisolere?

Eksterne sider:

Enovas sider om støtte til oppgradering av bygningskroppen

ENOVAS liste med uavhengige rådgivere.