Få hjelp med byggesøknad til tilbygg

Hvordan sender man en søknad om tilbygg? Vi kan hjelpe deg med søknaden om tillatelse til oppføring av tilbygg og påbygg, både når du skal søke, hvem du skal sende søknaden til og hvilke søknader som er riktige for ditt tiltak.

Om tiltaket er søknadsplikting kommer an på hvilke type tilbygg det er snakk om.

En hovedregel er at du må søke om tillatelse til å bygge et tilbygg til din bolig, men det finnes noen unntak fra søknadsplikten, som gjelder for mindre og enkle tilbygg.

Tilbygg inntil 15 kvadratmeter er ikke søknadspliktig

Siden 2021 har det blitt innført lettelser i kravet til søknadsplikt for tilbygg og terrasse.

Det betyr at du nå står litt friere til å sette i gang et mindre prosjekt på din egen eiendom. Det er likevel viktig å huske på at dersom du ønsker å gjøre større endringer på boligen din som vil påvirke fasade, uttrykk og bruk, må du fortsatt søke til kommunen, før du setter i gang.

De nye reglene sier også at det ikke lenger er søknadspliktig å bygge tilbygg inntil 15 kvadratmeter, inkludert rom ment for varig opphold.

Rom til varig opphold inkluderer stue, soverom, kjøkken og bad

Likevel er det ikke helt fritt frem:

  • Du må sørge for at tilbygget ligger minst 4 meter fra nabogrensen og at det er understøttet.
  • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer, eller takhøyden på det eksisterende bygget.

Med opp til 15 m2 kan du faktisk få inn et ekstra soverom, et større kjøkken eller kanskje et nytt hjemmekontor.

Du kan også få et ekstra et lite soverom eller et hobbyrom. Det at du slipper å søke betyr også både spart tid og sparte kostnader som ellers ville gått til søknadsprosessen.

Men du må fortsatt følge reglene for utnyttelsesgrad, avstand til nabogrense, høyde, takvinkel og andre bestemmelser som gjelder for din eiendom. Du må også varsle naboene dine om planene dine før du starter byggingen.

Hvis du vil bygge et større enn 15 m2 eller mer komplisert tilbygg, må du sende inn en søknad til kommunen din

Det skal være en ansvarlig søker som kan stå for søknadsprosessen og sørge for at tilbygget oppfyller alle kravene i plan- og bygningsloven. Det kan være en arkitekt, en entreprenør eller et annet kvalifisert foretak.

BOVG kan være ansvarlig for byggesøknader opp til tiltaksklasse 1, og kan også bistå med tegninger for å gjennomføre de ønskede tiltakene.
Se https://www.bovg.no/bygg/byggesak/ for priser.

Det må legges ved dokumenter og tegninger som viser hva du vil bygge, hvor det skal plasseres og hvordan det vil se ut. Du må også ha kvitteringer fra naboene dine som bekrefter at de har fått nabovarselet ditt.

Finn mer informasjon om hvordan du søker om tillatelse til tilbygg på hus hos kommunen din, ved å besøke direktoratet for byggkvalitet.

Andre gode spørsmål du kanskje trenger svar på, som vi kan hjelpe deg med

  • Hva er definisjonen av et tilbygg og hvordan skiller det seg fra et påbygg?
  • Hvilke krav og kriterier må tilbygget oppfylle for å være unntatt søknadsplikt eller kunne søkes uten ansvarsretter?
  • Hvilke dokumenter og tegninger må vedlegges byggesøknaden for tilbygg?
  • Hvordan varsle naboene om planlagt tilbygg og innhente deres kvitteringer?
  • Hvilke løsninger finnes for å sende nabovarsel og byggesøknad for tilbygg?

Hvis du trenger hjelp med å finne en dyktig fagperson som kan bistå deg med søknaden eller byggingen av tilbygget, kan du også kontakt en av våre prosjektledere i BOVG, som setter deg i kontakt med fagfolk som passer til ditt prosjekt.

Hvis du har flere spørsmål om tilbygg på hus, kan du gjerne spørre oss i BOVG.