c Expand All C Collapse All

Tak

Pris på nytt tak. Hva koster det å få lagt nytt tak?

Det enkleste svaret er: «Det kommer an på» Spør en prosjektleder eller en byggmester om råd eller Be om et prisoverslag her
Kategorier Tak

Å bytte tak er ofte en stor og kostbar jobb. Det utvendige yttertaket har hatt den største slitasjen, og i mange tilfeller så vil et undertak i god nok stand kunne tåle en levesyklus til med et nytt yttertak. Disse forholdene bør vurderes i hvert enkelt tilfelle, og vil også i mange tilfeller ha sammenheng med hvor gammelt og slitt yttertaket er.

Kategorier Tak

For å kunne lokalisere en lekkasje så må man se hvor lekkasjen kommer ut og er synlig. Hvis dette er et par etasjer unna taket, så kan lekkasjepunktet være et stykke unna – vann kan vandre i etasjeskiller på plast, plater og lignende.

 • Er lekkasjen konstant
 • Er lekkasjen kun når det regner
 • Renner det vann, eller kun drypping?

Punktene over kan si noe om hvor stor utettheten. Har du et loft, så vil det være nyttig å kunne søke etter lekkasjen her, om du kan se hvor vann trekker gjennom taket. Når man har lokalisert lekkasjepunktet innenfra, så kan man se på utsiden og trolig finne utettheten, eller svakheten i tekkingen som gjør at det lekker inn. Så er det bare å utbedre skaden!

 

Kategorier Tak

Istapper fra taket
Istapper fra taket Har du istapper fra taket?

For å vite hva du bør gjøre, så må du finne årsaken.

 • Det må sjekkes ut om der et kaldloft og om dette er for varmt?
 • Er det dårlig isolert mot varm del som er årsaken til at loftet blir varmt?
 • Hvordan er luftingen på loftet – er det like kalt på loftet som ute – hvis ikke kan dette være årsaken?
 • Hvordan er taket isolert i kombinasjon med lufting av konstruksjonen?
 • Ligger det dampsperre mot varm del?

En rask sjekk av isolasjon og lufting kan gi svar på hva du bør gjøre

For å hindre skader og forfall kan det være fornuftig med en årlig sjekk av tak og takrenner og undersøke slikt som:

 • Skader eller fortetninger i takrenner
 • Knust stein i gradrenner på tak
 • Tette sluk på takflater og i baderom
 • Sårflater åpne for rust og råte
 • Gjennomføringer tak og fasader
 • Sprekkdannelser

Et raskt, årlig ettersyn reduserer risikoen for store skader betraktelig.

BOVG Eiendomsservice leverer oppdrag til eiendom inne og ute.

Våre tjenester og vårt arbeid preges av våre kjerneverdier; faglig kvalitet, pålitelig og kundetilpasset.

Kategorier Tak, Isolering
Merkelapper kulde, is, Eiendom

Når det dannes is på taket så er dette ofret tegn på at det er for varmt under undertaket. Det vil si at varmen fra huset presser opp under taket og smelter snøen undenfra. Dette danner is og istapper.

Kategorier Tak

Takshingel

Asfalt-takshingel brukes som taktekning på luftede, skrå tak. Shingel kan brukes på takfall ned til 15° på bærende undertak av tre.

Takstein

Takstein er en mye brukt måte å tekke tak på. Her finnes mange varianter av type stein, farger og løsninger. Moderne takstein er vanligvis vesentlig tettere enn gamle taksteinstyper. Dersom man bruker steintekning med god tetthet, kan helningen på taket gå ned til 15° på steder med liten slagregnsbelastning. Man bør være oppmerksom på at produsentene av takstein stiller krav til type undertak i forhold til takvinkel og type takstein for å kunne opprettholde sine garantier.

Takplater

Profilerte metallplater kan benyttes som tekning på alle typer tak, forutsatt at krav om tett undertak og minste anbefalte takvinkel er overholdt.

Aluminiumsplater

Aluminiumsplater kan brukes på de fleste steder i Norge. Imidlertid kan korrosjon på aluminium være et problem på steder med sterkt sure eller sterkt alkaliske forurensninger eller kobberholdig og karbonholdig støv. Man bør også være oppmerksom på fare for galvanisk korrosjon på grunn av direkte kontakt mellom ulike metaller. I praksis er kombinasjon av ubehandlet aluminium og kobber spesielt uheldig.

Stålplater

Stålplater kan brukes i innlandet på steder med lite industriforurensning. I klimautsatte kyststrøk og på steder med sterk industriforurensning er stålplatene ofte utsatt for kantkorrosjon. Kantkorrosjon kan forebygges ved spesiell behandling av eksponerte snittflater.

Takpapp

Asfalttakbelegg brukes til tekking av flate, kompakte tak. Kompakte tak, og til tekking av kompakte og luftede, skrå tak. Takbelegget kan være ballastert, mekanisk festet eller klebet.

Asfalttakbelegg

Asfalttakbelegg brukes også som innebygd vanntettende sjikt (ofte kalt membran) i torvtak, i flate tak med beplantning, og i forskjellige terrassekonstruksjoner. Man kan bruke tekkesystemer av ett-lags eller av tolags asfalttakbelegg. Ved systemet med tolags asfalttakbelegg kalles det første laget over takkonstruksjonen underlagsbelegg, og det øverste, eksponerte laget kalles over-lags-belegg. Det øverste laget helsveises, eventuelt helklebes, til det underste laget. Tekkesystem med kun ett-lags asfalttakbelegg brukes både ved utbedringsprosjekter og ved nybygg.

Kategorier Tak

Levetider på tak varierer ut fra type tekking/tak man velger. F.eks. så har asfaltshingel en levetid på 20-35 år.

Betongtakstein har en levetid på 30-60 år. Ser man på plater av stål/aluminium så har disse levetider på 30-50 år. Levetiden avhenger ofte i forhold til klima, oppbygging, og kvalitet på utførelsen og materialene.

Kategorier Tak

Det er mange forhold som bestemmer dette. Her har både type tak, og vinkelen på taket noe å si. Det betyr også noe hvilke snølaster som man må regne med. Dimensjoneringen av takstoler kan også påvirke dette valget. Ved å velge takstein så velger man noe som har lang tradisjon i norge og som i mange tilfeller har lengst levetid. Plateløsninger på tak er noe som har kommet mer og mer de senere årene og har vist seg å være gode alternativer. Plateløsningene er vesentlig enklere og letter i vekt. Undertak og dimensjonering av dette vil ha betydning for hva du bør velge.

Kategorier Tak

Ofte er lange istapper et tegn på at det er dårlig isolert på loftet/taket ditt, noe som gjør at varmen fører til at snøen smelter. Det kan også være at luftingen på kaldloftet er for dårlig og det er årsaken til at det blir for varmt opp mot taket og snøen smelter.

Kategorier Tak

Isolering

Istapper fra taket
Istapper fra taket Har du istapper fra taket?

For å vite hva du bør gjøre, så må du finne årsaken.

 • Det må sjekkes ut om der et kaldloft og om dette er for varmt?
 • Er det dårlig isolert mot varm del som er årsaken til at loftet blir varmt?
 • Hvordan er luftingen på loftet – er det like kalt på loftet som ute – hvis ikke kan dette være årsaken?
 • Hvordan er taket isolert i kombinasjon med lufting av konstruksjonen?
 • Ligger det dampsperre mot varm del?

En rask sjekk av isolasjon og lufting kan gi svar på hva du bør gjøre

For å hindre skader og forfall kan det være fornuftig med en årlig sjekk av tak og takrenner og undersøke slikt som:

 • Skader eller fortetninger i takrenner
 • Knust stein i gradrenner på tak
 • Tette sluk på takflater og i baderom
 • Sårflater åpne for rust og råte
 • Gjennomføringer tak og fasader
 • Sprekkdannelser

Et raskt, årlig ettersyn reduserer risikoen for store skader betraktelig.

BOVG Eiendomsservice leverer oppdrag til eiendom inne og ute.

Våre tjenester og vårt arbeid preges av våre kjerneverdier; faglig kvalitet, pålitelig og kundetilpasset.

Kategorier Tak, Isolering
Merkelapper kulde, is, Eiendom