Hvilke krav er det til rømningsvei ved brann i kjellerrom?

Hvis kjelleren ikke har direkte utgang gjennom dør til det fri, skal rommet (ev. minst annet hvert rom hvis flere innredes) ha vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei. Vindu i kjeller kan regnes som rømningsvei hvis det har fri åpning der bredden er minst 0,6 m og høyden minst 0,5 m, og det er tatt forholdsregler for å lette rømning gjennom vinduet.

Dersom vinduet er mer enn 1 m over golvet, kan man f.eks. plassere et solid og stabilt møbel permanent under vinduet.