Hvordan oppfylle krav til varmeisolering i oppholdsrom i kjeller?

Ved innredning av oppholdsrom i kjeller bør man benytte muligheten til å isolere golv og vegger for å forbedre U-verdien. TEK (§ 8-21) setter krav til de enkelte bygningsdeler, hvor maks. U-verdi for henholdsvis golv og vegg mot terreng er 0,15 W/(m2K) og 0,22 W/(m2K) for nye bygninger. Det er imidlertid svært viktig at etterisolering i kjellere ikke øker faren for fuktskader eller fører til at romhøyden blir for lav. I praksis vil dette i de aller fleste tilfeller av ombygging bety at man ikke kan oppfylle kravene til varmeisolering i TEK fullt ut.