Hvilke konsekvenser får de nye EU kravene for min bolig?

Europaparlamentets nye bygningsdirektiv

Tirsdag 14. mars vedtok Europaparlamentet et direktiv om bygningers energiytelse. Dette vil si at mange boliger må gjøre vesentlig tiltak for å komme opp på energiklasse E innen 2030 og D i 2033.

Ifølge tall fra SSB hadde omtrent 60% av de norske boligene en energiklasse fra D til G i 2020. Dette betyr at omtrent 3 av 5 norske boliger hadde en energiklasse som er lavere enn E, så det er et betydelig antall boliger som kan ha behov for energieffektiviseringstiltak som etterisolering for å oppnå en høyere energiklasse og redusere energiforbruket og klimagassutslippene.

Hvilke tiltak kan jeg gjøre?

Etterisolering er en viktig faktor når det gjelder å forbedre energieffektiviteten til en bolig. Riktig etterisolering av tak, vegger og gulv kan redusere varmetapet betydelig, og dermed redusere behovet for oppvarming og dermed også redusere energikostnadene.

For å etterisolere yttertaket kan man for eksempel blåseisolere loftet eller man kan legge isolasjonsmatter over eksisterende isolasjon.

Ved etterisolering av vegger er det viktig å finne ut om veggene allerede er isolert eller ikke. Hvis veggene ikke er isolert, kan man legge inn isolasjon enten via innvendig eller utvendig. Hvis veggene allerede er isolert, kan man legge til et ekstra lag med isolasjon på innsiden eller utsiden av veggen. Dette gjøres ofte i sammenheng med nødvendig vedlikehold eller oppgradering av overflater.

Etterisolering av gulvet kan også redusere varmetapet. For eksempel kan man legge til et lag med isolasjon under gulvbordene, eller man kan legge til en isolerende plate mellom betonggulvet og det eksisterende gulvet.

Det er viktig å sørge for at etterisoleringen blir gjort på en riktig måte, slik at det ikke oppstår fuktproblemer eller andre problemer som kan føre til skader på boligen. En vesentlig ting er å sørge for at luftingen av konstruksjonen er ivaretatt, og at dampsperre/dampbrems er montert. Det kan derfor være lurt å kontakte en fagperson for å få råd om hvilken type isolasjon som passer best for boligen din, og hvordan etterisoleringen bør gjøres på en riktig måte.

Faktatall som viser viktigheten av etterisolering

Ifølge Enova kan etterisolering av tak og vegger redusere varmetapet med opptil 30%, noe som kan føre til betydelige reduksjoner i energikostnadene.

Ifølge SSB var det i 2019 om lag 2,5 millioner boliger i Norge, og mange av disse boligene ble bygget før kravene til energieffektivitet ble innført. Dette gjør etterisolering til en viktig faktor for å redusere energiforbruket og øke energieffektiviteten i norske hjem.

En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Enova i 2020 viste at 56% av norske boligeiere ikke hadde gjort noen form for energieffektiviseringstiltak de siste 5 årene, og at kun 11% hadde etterisolert boligen sin i samme periode. Dette viser at det er et betydelig potensial for forbedring når det gjelder etterisolering av norske boliger.

Ifølge Enova kan en typisk norsk bolig redusere CO2-utslippene med 1,5 tonn per år ved å etterisolere taket og veggene. Dette tilsvarer omtrent like mye CO2 som en bil slipper ut i løpet av et år.

Energibruken i norske husholdninger står for om lag en tredjedel av Norges totale energiforbruk, ifølge Enova. Ved å gjøre energieffektiviseringstiltak som etterisolering, kan denne energibruken reduseres betydelig og dermed bidra til å redusere Norges samlede energiforbruk og utslipp av klimagasser.

Hva koster det å etterisolere boligen min?

Prisen for etterisolering av boligen din vil variere avhengig av flere faktorer, som størrelsen på boligen, type etterisolering som skal gjøres, og hvor mye arbeid som må gjøres. Her er noen estimerte priser for etterisolering av ulike deler av boligen:

  • Etterisolering av loft kan koste fra 5000 kr til 20 000 kr avhengig av loftets størrelse og valgt isolasjonsmateriale.
  • Etterisolering av vegger kan koste fra 1500 kr til 2500 kr per kvadratmeter avhengig av valgt isolasjonsmateriale og hvor mye arbeid som kreves for å få tilgang til veggen.
  • Etterisolering av gulv kan koste fra 800 kr til 1500 kr per kvadratmeter avhengig av valgt isolasjonsmateriale og om gulvet er tilgjengelig fra underetasjen.

Det er viktig å merke seg at disse tallene er estimater og prisen kan variere betydelig avhengig av flere faktorer, som nevnt ovenfor. Det kan også være verdt å merke seg at selv om kostnadene for etterisolering kan være høye, vil det ofte være en god investering på lang sikt, da det kan føre til betydelige besparelser på energiregningen og øke boligens verdi.

Hunton trefiber partner
Hunton trefiber partner