Høye priser på oppvarming av boligen gjør det svært fordelaktig med omkledning av hus/bygg, utskifting av vinduer og moderne etterisolering.

Bygg og våtromsgruppen AS har mange års erfaring med omkledning av hus/bygg, utskifting av vinduer og med etterisolering.

Det er et stort varmetap i boliger som ikke har tilstrekkelig isolering, enten pga varmetap via loftet, gamle vinduer eller kledning. Du kan spare mange penger på å redusere varmetapet i boligen, og du vil samtidig få et langt mer behagelig og helsebringende inneklima.

Her er noen tips og råd til deg som overveier å skifte eller renovere kledning, etterisolere eller skifte vinduer på huset ditt.

Kledningen på boligen din skal først og fremst beskytte veggene, men den er også svært viktig rent estetisk.

Det mest vanlige treslaget som brukes til kledning i Norge i dag, er gran, i all hovedsak på grunn av granens gode fuktavvisende evner og fordi den er såpass lett å overflatebehandle. Kledning av furu velges som regel ved spesielt værutsatte steder. Det finnes også andre alternativer.

Materialvalget har mye å si for levetiden og ikke minst hvor mye vedlikehold du må regne med å måtte utføre. Det kan også være store prisforskjeller på de ulike materialene.

Etterisolering vil i mange tilfeller kunne gjøres samtidig med omkledning av hus. Dette bør sees i sammenheng med eksisterende konstruksjon og hvordan dette bør gjøres.

Vi er sertifisert Hunton partner.

Boliger bygget fra 1960 og til i dag har varierende mengde isolasjon og blåseisolering kan være smart

Boliger som er bygget før år 2000 vil ha stor effekt av etterisolering med tanke på å redusere varmetap. I all hovedsak skjer de store varmetapene via loft/yttertak, og blåseisolering av loftet vil ha stor effekt på varmetapet.

BOVG er sertifisert Hunton partner og benytter trefiberisolasjon fra Hunton til blåseisolering av loft og luftsrom.

Hunton er kjent som en av Nordens ledende produsenter av produkter og løsninger som i hovedsak er basert på trefiber som kan benyttes til blåsefiberisolering.

Et blikk på estetikken ved kledningsvalg

Når du først har bestemt deg for tresorten, er det flere andre aspekter du bør tenke gjennom.

Først bør du avklare om huset skal kles i en spesifikk stil, som for eksempel sveitserstil, jugendstil, barokk eller funkis. Størrelsen på huset bør også påvirke valg av kledning. Dette er fordi den visuelle fremstillingen av høyde/bredde-forholdet på huset kan variere mye med breddene på kledningsbordene.

Stående eller liggende panel gir veldig ulike visuelle uttrykk, og kan ha ulike fordeler og ulemper med tanke på vedlikehold.

I spesielt værutsatte strøk har det tradisjonelt vært vanlig å bruke liggende panel, fordi vær og vind sliter hardest på den nederste delen av huset. Dermed er det lettere å bytte ut de nederste bordene ved behov. Stående panel, på den andre siden, gir huset et mer høyreist uttrykk.

Konsekvenser – noen viktige faktorer du bør stille spørsmål ved

  • blir eksisterende konstruksjon ivaretatt
  • hvordan vil etterisoleringen påvirke huset
  • hva med lufting og kledning – hvordan ivaretas dette?

Valg av utførende håndverker/entreprenør

Bygg og våtromsgruppen har drevet med utvendig rehabilitering av bygg og hus i en årrekke.  Her er noen fordeler ved å velge oss som leverandør:

  • Vi kan være behjelpelig med valg av materialer/stil og gjennomføringsprosess
  • Alle våre håndverkere er sertifiserte og har relevant håndverksmessig bakgrunn
  • Alle våre prosjekter har dedikerte prosjektledere som håndterer prosessen fra a til å.
  • Solid økonomi
  • Gode referanser

Vi kan foreta befaring og komme med konkrete forslag tilpasset ditt behov.

Få pris og tilbud på etterisolering, bytte av kledning på hus og bygg