nitelva_forsidebovt

Millioner av kroner og mye ubehag spart med lokal utbedring av badene i Nitelva Borettslag

Syv år etter at det idylliske borettslaget ved Nitelva i Lillestrøm stod ferdig, kom de første tegn på vannskader på badene. Etter to år med vannskader, totalrenoveringer og frustrerte beboere valgte styret å satse på lokal utbedring av alle bad.

Høsten 2008 oppdaget en av beboerne fukt i parketten utenfor baderommet. Ved nærmere ettersyn fant de sprukne fliser i våtsonen inne på badet. Da badegulvet ble åpnet, viste det seg at isolasjonen under gulvet var gjennomvåt.  Borettslagets byggforsikringsselskap kom på befaring og rådet til å rive opp gulv og vegger for å avdekke eventuelle skader.  Ved nærmere undersøkelse fant de at slukforlengeren ikke var tett, og vann hadde blitt ført ut i konstruksjonen. Badet ble bygd opp igjen for 150.000 kroner.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt vedrørende fuktskader på badet?  Ta kontakt her.

Kort tid etter ble det oppdaget lekkasje i en annen leilighet. Vann hadde rent nedover veggen og skadet parketten i stua. Det førte til mistanke om at problemet kunne komme fra baderommene i etasjen over, to bad ble derfor åpnet opp.  Våte isolasjonsmatter og meget tynn smøremembran ble avdekket.  Også i dette tilfellet ble det konkludert med feilmonterte slukforlengere.

Dramatisk og ubehagelig

Etter hvert ble det mistanke om flere bad med fukt- og vannskader. Frykten for at det var skader og feil på alle badene spredde seg blant beboerne. I flere av leilighetene i borettslaget er det også to bad. De økonomiske konsekvensene syntes dramatiske. Borettslaget har en byggforsikring som varer i 10 år og det var derfor av stor viktighet for styreleder å få avdekket omfanget før forsikringen går ut.

– Det oppstod mye usikkerhet blant beboerne da både takstmenn og entreprenører målte fukt i badgulvene. I tillegg ble det høsten 2009 oppdaget to bad med løse veggfliser som også skyldes dårlig utførelse. Vi så for oss en fremtid preget av gjentagende lekkasjer og omfattende rehabiliteringsprosjekter, forteller styreleder Ella Karlstad.

I verste fall, d.v.s. lekkasjeskader på samtlige bad , kunne skadeomfanget beløpe seg opp mot 10 millioner kroner. Ubehaget med usikkerheten rundt disse vannskadene og et omfattende renoveringsarbeid over lang tid var nesten ikke til å leve med. Lekkasjeproblemene kom dessverre også på toppen av mange andre bygningsmessige feil som borettslaget ligger i rettsak om. Styret måtte snarest få situasjonen under kontroll og bestemte seg for å sjekke samtlige bad grundig for eventuelle skader og bygningsmessige feil.

Ingen ville ta ansvar

Borettslagets forsikringsselskap hadde hele tiden etterlyst en bedre dokumentasjon av skadebildet og mente bestemt at lokale utbedringer måtte være en løsning siden feilmontering av slukforlenger og membran jevnt over syntes å være årsaken. Men å fremskaffe mer detaljert og pålitelig dokumentasjon og å få noen til å ta ansvar for lokale reparasjoner, var langt fra enkelt.

– Flere takstmenn hadde sett på skadene, og vi kontaktet mange våtromsfirmaer, men ingen ville garantere for en lokal utbedring, alle anbefalte mer omfattende løsninger. En tid så det ut til at vi måtte innstille oss på å totalrenovere alle bad. Det var selvsagt vanskelig å akseptere, forklarer Ella Karlstad.

Gjennom Fagrådet for Våtrom ble hun etter hvert gjort oppmerksom på at Våtroms Entreprenøren AS i Bygg og Våtromsgruppen hadde spesialkompetanse på lokale utbedringer, og at de ga garantier. Hun kontaktet dem for å befare 3 bad, og Våtroms Entreprenøren ga et veldig godt førsteinntrykk med sin grundige undersøkelse av disse badene. De kom raskt tilbake med detaljert rapport og forklaring på hva de hadde sett og Ella Karlstad forstod raskt at her hadde hun kommet i kontakt med folk som hadde den nødvendige ekspertise for å avdekke problemene.

I samarbeid med styrelederen og den enkelte beboer sjekket Våtrom Entreprenøren 67 bad systematisk og fremla rapport for hvert enkelt bad. Dette gikk da på sjekk av sluk, røroppstikk, løse fliser på vegg, sjekk bak gerikt/terskel for å se hvordan membran ligger. Ved den gjennomgangen så fikk vi vite hva vi måtte reparere. Det ble raskt konstatert at slukforhøyer var feil montert i alle bad, og nå er den lokale utbedringen i full gang. Ved lokal utbedring, får de samtidig sjekket om det er fukt i gulvet og om membranen er riktig lagt.

Trygt, raskt og rimelig

– Ikke bare har disse gutta lagt frem grundige og forståelige rapporter som enkelt og konkret viser til feil og mangler ved hvert bad. Deres konklusjoner og løsninger har også bidratt kraftig til at beboerne som før var usikre og frustrerte, er blitt trygge. Og de håndterer gjennomføringen av arbeidet så hensynsfullt og ansvarlig at det sparer oss for masse arbeid og ubehag, sier styrelederen.

For rundt regnet 1,5 millioner blir alle bad sikret mot fremtidige lekkasjer slik at den normale levetiden på 20 – 25 år kan opprettholdes. Alternativet, å reparere etter hvert som vannskadene blir avdekket, kunne kommet opp i 10 millioner eller mer, og dette vil blitt en kostnad som måtte belastes beboerne etter at byggforsikringen hadde gått ut.I tillegg kommer alt ubehaget og usikkerheten som borettslaget måtte leve med i årene fremover.

– Derfor er vi rett og slett strålende fornøyd med denne løsningen, smiler Ella Karlstad i Nitelva Borettslag.