Bygg og Våtromsgruppen AS – BOVG er et tverrfaglig kompetanse hus som består av fem fagenheter. Vårt hovedfokus er rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, skadebegrensning, og vedlikehold av bygg og eiendom.

Bygg og Våtromsgruppen har sin historie tilbake til 2002 hvor Byggmester Espegard AS og Våtrom Entreprenøren AS ble etablert som selvstendige selskap.

10 år senere fusjonerte selskapene og tok navnet Bygg og Våtromsgruppen AS. Siden den gangen har selskapet utviklet seg og nye virksomhetsområder er lagt til. I 2013 ble VEAS Rør AS etablert, og er i dag en selvstendig og betydelig aktør i VVS markedet. Under paraplyen Bygg og Våtromsgruppen AS ligger i dag flere selskap. Gruppen passerte i 2018 en omsetning på 110 millioner, og teller ca 80 ansatte.

BOVG Bygg og Våtrom AS

En solid aktør innen fornyelse og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Vi er en allsidig og kvalitetsbevisst aktør med bred kompetanse inn byggfag og våtromsarbeider. Alt fra baderom til tilbygg og påbygg.

BOVG Takst og Skade AS

Er et unikt kompetansemiljø innen taksering og skadebegrensning. Med fokus på de små detaljene, finner vi de store feilene. En erfaren og foretrukken aktør innen lokal utbedring av baderom.

BOVG Eiendomsservice AS

Ivaretar en eiendoms behov for vedlikehold.

BOVG Elektro AS

Autorisert fagfolk som utfører installasjon og rehabilitering av elektro installasjoner i bolig og næringsbygg.

VEAS Rør AS

En betydelig VVS-leverandør til det offentlige, private, og næringsmarkedet.

Tidslinje

2002: Byggmester Espegard AS etableres.

2002: Våtrom Entreprenøren AS etableres.

2013: Byggmester Espegard og Våtrom Entreprenøren fusjoneres, og tar navnet Bygg og Våtromsgruppen AS.

2013: Veas Rør AS etableres.

2019: Som en konsekvens av solid vekst og ønske om fortsatt å levere tjenester på et høyt nivå ble selvstendige enheter omgjort til egne selskap under Bygg og Våtromsgruppen AS.

BOVG Elektro AS etableres.

BOVG Eiendomsservice AS etableres.

BOVG Bygg og Våtrom AS fisjoner ut BOVG Takst og Skade AS som et eget selskap.