Partiell utbedring av membran på bad

Reparasjon av membran på bad kan være like solid og effektivt som et urørt, nylagt membran. I alle fall i følge tester utført av SINTEF.

Bygg og våtromsgruppen er spesialist på utbedring og reparasjon av membran på bad. I samarbeid med SINTEF har vi utviklet metoder for reparasjon av eksisterende membran. Partiell utbedring – som det heter på fagspråket.

Det er flere fordeler med partiell utbedring, men to av de viktigste argumentene er at det både er tidsbesparende og kostnadsbesparende.

reparasjon-membran-foto-byggkeramikkforeningen
Her vil det bli behov for å reparere membran lokalt, etter at feilen på varmekablene er utbedret. Foto: Byggkeramikkforeningen

Tradisjonelt har det vært ansett som risikabelt å reparere eller «flikke på» eksisterende membran. I mange tilfeller velger entreprenørene å rive/pigge opp et helt gulv, for deretter å legge ny membran over det hele. Bare på grunn av en liten skade i et hjørne eller rundt et nytt sluk.

Med partiell utbedring menes at man kun utbedrer et begrenset område av membranflaten med egnede materialer. En typisk situasjon er der det må lages hull i en opprinnelig og intakt membran f.eks for å få tilgang til varmekabler som har sluttet å fungere.

Vi har gjennom flere år utviklet teknikker og metoder for lokal reparasjon av membran på bad. Gjennom samarbeidet med SINTEF har vi også hatt anledning til å få «stresstestet» våre metoder. Og konklusjonen er klinkende klar:

Partiell utbedring av membran på bad er et fullgodt alternativ

Testene i SINTEFs våtromslaboratorium er utført med samme påkjenning som ligger til grunn for utstedelse av en SINTEF Teknisk godkjenning av påstrykningsmembraner.

Våre løsninger har bestått vanntesten, som er mye hardere enn membranet i praksis vil bli utsatt for.

Dette er den direkte årsaken til at vi i BOVG gir full garanti på den utførte reparasjonen, med en garantiperiode som er like god som for nybygg.

Noen forutsetninger bør likevel være på plass for at partiell utbedring skal være mulig:

  • Eksisterende membran er i god stand og har tilstrekkelig tykkelse til å kunne skjøtes.
  • Underlaget vurderes som robust og egnet som underlag ved skjøting.
  • Lett tilkomst til reparasjonsstedet.
  • Det er ønskelig at reparasjonen skjer i en sone med minst mulig vannpåkjenning.

Partiell utbedring kan også være et godt alternativ gitt andre forutsetninger – men det krever ekstremt god kompetanse både hos den som skal vurdere forholdene og hos den fagarbeideren som skal utføre selve reparasjonen.

Hos oss i Bygg og våtromsgruppen innehar vi selvfølgelig den kompetansen som skal til. Hos oss har alle takstmenn og de som vurderer skader kompetanse også på gjennomføringen som håndverkerne gjør. Dette samspillet mellom vurdering og gjennomføring gir oss samlet en unik kompetanse til å kunne se hvor en partiell utbedring er mulig. Eller eventuelt ikke mulig.

vannbelastningssoner membran på bad
Vannbelastningssoner: Rød sone = våte områder rundt sluket. Orange sone = delvis våte flater med fall mot sluket. Grønn sone = «tørre» flater med fall mot sluket

Forskningen og testingen som er utført i samarbeid med SINTEF har resultert i to utfyllende artikler som ligger på nett hos ByggKeramikkForeningen.no.

Kort sammendrag ligger på websiden, og nederst i hver sak finner du en «Last ned»-knapp for å lese artiklene i PDF-format. Du finner artiklene her:

Det er krevende å vurdere om en lokal reparasjon av membran på bad er å anbefale. Et essensielt poeng er hvilken vannbelastningssone reparasjonen skal utføres i.

Vi deler baderommet inn i grønn, oransje eller rød sone. Det er ikke slik at det er utelukket med partiell utbedring i «rød sone» – men forutsetningene må være gode for at det skal la seg gjøre.

Har du et bad eller et våtrom hvor ting ikke er helt på stell?

Andreas Espegard

Prosjektleder Andreas Espegard
Tlf: 991 53 691

Vi kan gjerne avtale en tid for en prat

Gjør avtale

Vi kan foreta befaring med feilsøking, og kommer med konkrete forslag til utbedring