Vi tar oss av alt fra prosjektering til oppføring av moderne varmeanlegg.

Et varmeanlegg består av vannbåren varme som føres i rør fram til:

  • Radiatorer
  • Ventilasjon
  • Komplette gulvarmeanlegg

Varmeanlegget kan varmes opp med varmepumpe, strøm, olje, gass eller ved. Vi kan levere komplette sentralvarmeanlegg, beregne varmebehovet og gjennomføre prosjekteringen av anlegget.

Vi leverer energiøkonomiske varmepumper til et hvert behov

Varmepumpe blir stadig mer aktuell som varmekilde. Her finnes både vann til vann varmepumpe og luft til vann varmepumpe. Kan benyttes både i boliger og næringsbygg.

  • Vann til vann varmepumpe utnytter energien i grunnvannet i bakken.
  • Luft til vann varmepumpe utnytter energien i utelufta til å varme opp vannet i varmeanlegget i boligen. Vannet sirkulerer i radiatorene eller gulvvarmerørene.

Varmepumper varmer også opp forbruksvann til husstanden.

På tide med et mer driftsikkert og lønnsomt kjeleanlegg?

Vi tar gjerne en vurdering av ditt gamle el.- eller oljekjeleanlegg og gir tilbud på alternative løsninger, eventuelt rehabilitering av det gamle anlegget.