Varmepumpe er blitt stadig mer aktuell som varmekilde.

Her finnes både vann til vann varmepumpe og luft til vann varmepumpe. Kan benyttes både i boliger og næringsbygg.

  • Vann til vann varmepumpe utnytter energien i grunnvannet i fjellet.
  • Luft til vann varmepumpe utnytter energien i utelufta til å varme opp vannet i varmeanlegget i boligen. Vannet sirkulerer i radiatorene eller gulvvarmerørene.

Varmepumpen varmer også opp forbruksvann til husstanden.
Vi utfører også alt innen varmeanlegg, rehabilitering av gamle og og tillaging av nye.
El.- og oljekjeler til oppvarming av vann som gir varme til radiatorer og gulvvarmerør.