Jeg har skader på badet, hva gjør jeg?

Bovg.no / Bad / Skader på badet, hva gjør jeg?
In Bad, Skade

Hva er det viktigste jeg må gjøre når jeg oppdager eller mistenker skade ved badet mitt?

  1. Finne skadeårsak – konkret
  2. Avklare omfang
  3. Se på oppbygging av badet – hvordan type membran det er i gulv og på vegg, hvordan er konstruksjonen i badet
  4. Analysere overflater, fuger som sprekker, løs flis, membranens tilslutning til sluk og rørgjennomføringer

Alle disse punktene er viktige avklaringspunkter for å kunne komme med riktig utbedringsalternativ.
Har man ikke disse tingene avklart, så klarer man heller ikke gi et utbedringsforslag/løsning som er mindre enn at alt må renoveres på nytt.

Ler mer om feilsøking på bygg og feil på bad og våtrom

Jeg tror jeg har en utett membran – betyr det at hele badet må rives?

Nei. Et baderom kan ha en utett membran som følge av dårlig håndverk eller andre svake punkter i konstruksjonen, eller rett og slett feilkonstruksjon.
Det som er viktig er å lokalisere lekkasje punktet for å kunne vurdere hva som må til å for å reparere dette. Bildet er ofte sammensatt, men det er fullt mulig å gjøre lokale reparasjoner av bad og membraner slik at man slipper å renovere et bad som har en lekkasje/skade.

Hva kreves for å kunne reparere et bad som lekker?

– God kompetanse hos den som vurderer skaden – må ha praktisk erfaring fra lokal reparasjon.
– Krever spesial kompetanse hos utførende håndverkere når det gjelder bad, oppbygging, membraner og skader på bad

Les også om feil på bad og våtrom

Går det an å reparere baderom?

Baderom er fullt mulig å reparere. Det er svært begrenset med firmaer som kan reparere baderom og samtidig gi garanti på arbeidet de har gjort.

Det er mange ting som avgjør om et bad kan repareres: eller hvordan det kan repareres:
– Badets alder
– Membranens alder
– Type membran
– Veggenes konstruksjon i forhold til gulvkonstruksjon
– Høyde på sluk
– Er tykkelsen på membranen god nok?
– Er det armering i membranen?
– Hvor omfattende er skaden?
– Hvor mye skade har bakenforliggende konstruksjoner tatt?
– Hvordan har skaden oppstått – over tid?, på grunn av ekstremt vannsøl?
– Har skaden oppstått som følge av feil oppbygging – konstruksjonsfeil?
– Har skaden oppstått som følge av feil bruk av produkter?
– Har skaden oppstått fordi produktet ikke holder mål?
– Er det lekkasje i avløp eller vannrør?
– Ligger membranen over støpen, eller under støpen?
– Hvordan ble skaden oppdaget – hva fremprovoserte skaden(lekkasjen?

Les om lokal utbedring og feilsøking av bad, bygg og våtrom.
 

 

Vi kan foreta befaring, og komme med konkrete forslag tilpasset ditt behov.

Recent Posts
Kontakt oss

Lurer du på noe? Ta kontakt så svarer vi så fort vi kan.