Skader på badet, hva gjør jeg?

Hva er det viktigste jeg må gjøre når jeg oppdager eller mistenker skade ved badet mitt?

  1. Finne skadeårsak – konkret
  2. Avklare omfang
  3. Se på oppbygging av badet – hvordan type membran det er i gulv og på vegg, hvordan er konstruksjonen i badet
  4. Analysere overflater, fuger som sprekker, løs flis, membranens tilslutning til sluk og rørgjennomføringer

Alle disse punktene er viktige avklaringspunkter for å kunne komme med riktig utbedringsalternativ.
Har man ikke disse tingene avklart, så klarer man heller ikke gi et utbedringsforslag/løsning som er mindre enn at alt må renoveres på nytt.
Ler mer om feilsøking på bygg og feil på bad og våtrom

Jeg tror jeg har en utett membran – betyr det at hele badet må rives?

Nei. Et baderom kan ha en utett membran som følge av dårlig håndverk eller andre svake punkter i konstruksjonen, eller rett og slett feilkonstruksjon.
Det som er viktig er å lokalisere lekkasje punktet for å kunne vurdere hva som må til å for å reparere dette. Bildet er ofte sammensatt, men det er fullt mulig å gjøre lokale reparasjoner av bad og membraner slik at man slipper å renovere et bad som har en lekkasje/skade.

Hva kreves for å kunne reparere et bad som lekker?

– God kompetanse hos den som vurderer skaden – må ha praktisk erfaring fra lokal reparasjon.
– Krever spesial kompetanse hos utførende håndverkere når det gjelder bad, oppbygging, membraner og skader på bad
Les også om feil på bad og våtrom

Går det an å reparere baderom?

Baderom er fullt mulig å reparere. Det er svært begrenset med firmaer som kan reparere baderom og samtidig gi garanti på arbeidet de har gjort.
Det er mange ting som avgjør om et bad kan repareres: eller hvordan det kan repareres:
– Badets alder
– Membranens alder
– Type membran
– Veggenes konstruksjon i forhold til gulvkonstruksjon
– Høyde på sluk
– Er tykkelsen på membranen god nok?
– Er det armering i membranen?
– Hvor omfattende er skaden?
– Hvor mye skade har bakenforliggende konstruksjoner tatt?
– Hvordan har skaden oppstått – over tid?, på grunn av ekstremt vannsøl?
– Har skaden oppstått som følge av feil oppbygging – konstruksjonsfeil?
– Har skaden oppstått som følge av feil bruk av produkter?
– Har skaden oppstått fordi produktet ikke holder mål?
– Er det lekkasje i avløp eller vannrør?
– Ligger membranen over støpen, eller under støpen?
– Hvordan ble skaden oppdaget – hva fremprovoserte skaden/lekkasjen?

Les om lokal utbedring og feilsøking av bad, bygg og våtrom.

Vi kan foreta befaring, og komme med konkrete forslag tilpasset ditt behov.