Vårt tverrfaglige kompetansemiljø løser utfordringene ved eierskifte

Forsikrings- og advokatbransjen har trukket på Bygg- og Våtromsgruppens kompetanse i mange år. Vi tilbyr nøytral taksering og tydelige rapporter med anbefalte løsninger.

Forsikringsselskaper og advokater har trukket på vår kompetanse siden 2002.

Vi er fast leverandør til de store selskapene innen eierskiftesaker, både på kjøper og selgers side. Vi er kjent for:

 • Solid og oppdatert kompetanse
 • Grundig rapportering
 • Realistiske anbefalinger og råd

Faglig tyngde og profesjonell håndtering skaper tillit

Som profesjonell leverandør av skadetakst stiller vi relevante og høye krav til våre takstfolk. BOVG består blant annet av byggmestere, våtromsteknikere og byggteknikere med relevant godkjennelse og bred erfaring. I tillegg er de gode til å formidle sine vurderinger og synspunkter. Våre takstmenn takserer på fritt og selvstendig grunnlag og har den nødvendige faglige og personlige integritet.

Relevant dokumentasjon – skadetakstrapport

En skadetakstrapport fra oss skal være lettlest og godt dokumentert med bilder, og omhandle:

 • Klar konklusjon av skader og mangler, inkl. økonomiske konsekvenser.
 • Tekniske tilstand og symptomer.
 • Beskrivelse og vurdering av konstruksjonsfeil.
 • Levetidsbetraktninger.
 • Konsekvenser i form av tiltak, verdiforringelse, risiko.
 • Kostnadskalkyle som også er bindende for oss selv som evt. utførende part.

Nøytral og effektiv rådgiving

Vårt forretningskonsept bygger på ideen om at vi skal lokalisere feil og mangler effektivt og beskrive dem godt. Dernest skal vi anbefale den enkleste og rimeligste utbedringsmåten slik at skadeområdet kan føres tilbake til opprinnelig standard der dette er mulig.
Vi verken overdriver eller underdriver det som må gjøres for å rette opp skaden. Sikkerheten for at det er slik er grunnet på flere sider ved vår virksomhet:

 • Kontinuerlig arbeid med våtrom både takstmessig og håndverksmessig. Det gjør at vi hele tiden lærer å forholde oss til virkelighetens utfordringer og hva som er holdbare utbedringer.
 • Kontinuerlig arbeid med hus- og bygninger. Restaurering, vedlikehold, tilbygg, skadesanering og rehabilitering gir oss bred og oppdatert innsikt i byggtekniske og konstruksjonstekniske løsninger.
 • Vi kan selv gjerne utføre jobben vi har taksert. Det gjelder både pris og løsning som vi har beskrevet i rapporten, om kunden ønsker dette.
 • Vi har spesialisert oss på Lokal Utbedring av våtrom. Det betyr at vi ikke griper til totalrenovering uansett for liksom «å være på den sikre sida». Vi kan våre saker og har anbefalt Lokal Utbedring i mer enn 20 år der hvor skadeomfanget taler for en slik løsning. Vi lokaliserer skaden nøyaktig og reparer den lokalt – uten å rive hele rommet.

Les om Bistand i rettssaker og faglig rådgiving

Les gjerne mer om Lokal utbedring av bad og våtrom, eller Lokal utbedring av byggskader her.

Johannes Leth

Takstmann Johannes Leth
E: johannes@bovg.no
T: 982 21 318

Vi kan gjerne avtale en tid for en prat

Gjør avtale