Vi finner raskt feilene og takserer skadene i bygg og våtrom

Fordi vi utfører feilsøking og taksering av skader nærmest daglig, har det gjort oss gode på å forstå årsakene til skader. Det gjelder hus og bygninger samt alle slags våtrom, fra bad og toalett til badstue og svømmebasseng.

Takstmenn med høy kompetanse og personlig egnethet

Som profesjonell leverandør av skadetakst er det en klar forutsetning at vi stiller høye krav til våre takstfolk. Vi har kompetente byggmestere, våtromsteknikere, rørleggere og byggteknikere med relevant godkjennelse og bred erfaring. I tillegg er de også gode til å formidle sine vurderinger og synspunkter. De gjør jobben på fritt og selvstendig grunnlag og har den nødvendige faglige og personlige integritet.

Du får relevant dokumentasjon

En skadetakstrapport fra oss skal være lettlest og godt dokumentert med bilder, og den skal omhandle:

  • Teknisk tilstand og symptomer
  • Beskrivelse og vurdering av konstruksjonsfeil
  • Levetidsbetraktninger
  • Konkrete løsninger
  • Kostnadskalkyle som også er bindende for oss som evt. utførende part

 Feilsøking og taksering av bad og våtrom

Vi har i Bygg- og Våtromsgruppen drevet med feilsøking og utbedring av bad kontinuerlig i mer enn 10 år. På dette området har vi omfattende erfaring og mye kunnskap om materialer og arbeidsmetoder.

Les mer om hvorfor vi er regnet som pålitelige og upartiske rådgivere når det gjelder skader og tvister om våtrom

Johannes Leth

Takstmann Johannes Leth
E: johannes@bovg.no
Tlf: 982 21 318

Vi kan gjerne avtale en tid for en prat

Gjør avtale