Vi ønsker å tilby pålitelig skadetaksering

Bygg og Våtromsgruppen AS – BOVG er et tverrfaglig kompetanse hus som består av fem fagenheter. Vårt hovedfokus er utbedring, skadebegrensning, rehabilitering og vedlikehold av bygg og eiendom.

Bygg og Våtromsgruppen har sin historie tilbake til 2002 hvor Byggmester Espegard AS og Våtrom Entreprenøren AS ble etablert som selvstendige selskap. 10 år senere fusjonerte selskapene og tok navnet Bygg og Våtromsgruppen AS. Siden den gangen har selskapet utviklet seg og nye virksomhetsområder er lagt til. I 2013 ble VEAS Rør AS etablert, og er i dag en selvstendig og betydelig aktør i VVS markedet. Under paraplyen Bygg og Våtromsgruppen AS ligger i dag flere selskap. Gruppen passerte i 2018 en omsetning på 110 millioner, og teller ca 80 ansatte.

BOVG Bygg og Våtrom AS: Her ligger kjernevirksomheten som har vært fornyelse og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Alt fra baderom til tilbygg og påbygg.

BOVG Takst og Skade AS: Virksomhet knyttet til lokale reparasjoner er kanskje det Våtrom Entreprenøren AS og Bygg og Våtromsgruppen AS har vært mest kjent for. Dette er i dag, sammen med taksering ivaretatt i det utfisjonerte selskapet BOVG Bygg og Våtrom AS.

BOVG Eiendomsservice AS: Maletjenester og eiendomsdrift ivaretas her.

Grundig og riktig skadeforståelse er grunnlaget for riktig taksering

Nettopp dette ligger til grunn for vår forretningside – som handler om å yte tjenester som kundene våre er tjent med, det vil si ønsket kvalitet og kostnadseffektive løsninger. Vi har innsett at det hele begynner med hvor gode vi er som takstfolk.
Dersom skaden og årsaken til skaden – problemet – er feilvurdert eller dårlig beskrevet, er sjansen stor for at utbedringen bli mangelfull. Eller kanskje vel så ille, at tiltaket som foreslås blir unødvendig stort og omfattende «for å være på den sikre siden».

Profesjonell skadetaksering handler om oppdaterte kunnskaper og utveksling av praktisk erfaring i hverdagen

Vi tror at dette er en av grunnene til at flere av våre takstmenn også benyttes jevnlig som sakkyndige vitner i eierskiftetvister. Ved ulike anledninger holder vi også foredrag og faglige innlegg vedrørende byggtekniske emner og spørsmål.

Det er med fokus på de små detaljene vi finner de store feilene

Fokus på de små detaljene kan gi avgjørende utslag på taksering og utbedringsløsninger. Det er med fokus på detaljene at vi også finner de store løsningene. Ikke de store prosjektene nødvendigvis, men de gode løsningene som kunden setter stor pris på! Det er slik vi tenker og arbeider – enten det gjelder våtrom eller det generelt byggtekniske området.

Vi tar et bredt spekter av takseringsoppdrag

Selv om hovedmengden av våre takstoppdrag handler om fuktrelaterte skader, har vi selvsagt all nødvendig kompetanse og erfaring innen generell bygningsmessig taksering som boligtakst, verditakst og ulike typer skadetaksering. Oppdrag av denne typen er da også økende.