PUM er det samme som lokal utbedring av baderom

Tradisjonelt har det vært ansett som risikabelt å reparere eller «flikke på» eksisterende membran. I mange tilfeller velger entreprenørene å rive/pigge opp et helt gulv, for deretter å legge ny membran over det hele. Bare på grunn av en liten skade i et hjørne eller rundt et nytt sluk.

Med partiell utbedring menes at man kun utbedrer et begrenset område av membranflaten med egnede materialer.

Vi har gjennom flere år utviklet teknikker og metoder for lokal reparasjon av membran på bad. Gjennom samarbeidet med SINTEF har vi også hatt anledning til å få «stresstestet» våre metoder. Og konklusjonen er klinkende klar:

Partiell utbedring av membran på bad er et fullgodt alternativ

Mer informasjon

Les om hvordan et borettslag i Lillestrøm sparte millioner av kroner med lokal utbedring av 67 bad.

Se artikler og prøveresultater utført hos Sintef Byggforsk.

Les artikkel om Partiell utbedring av membran på bad.

Johannes Leth

Takstmann Johannes Leth
E: johannes@bovg.no
Tlf: 982 21 318

Vi kan gjerne avtale en tid for en prat

Gjør avtale