De beste løsningene for effektiv drift og vedlikehold finner vi sammen

Eiendomsforvaltere og styrer i borettslag kan ofte trenge pålitelige råd. Vi stiller hele vårt kompetansemiljø til deres rådighet for å finne de beste drift- og vedlikeholdsløsningene for eiendomsmassen.

Sliter du med vedlikehold som for eksempel dette, kan vi hjelpe deg:

  • Utette bad
  • Problemer med røranlegg
  • Råte eller lekkasje i takkonstruksjoner
  • Skader på dører og vinduer

Bør man reparere bare selve skaden eller satse på total renovering?

Det er ikke alltid lett å vite det riktige svaret. Og hvordan skaffer man seg råd som man kan stole på?
Etter mange år med slike saker ser vi at mange gårdeiere og styremedlemmer i borettslag ikke er godt nok orientert om at det finnes smarte alternativer til total renovering.  Løsninger som ikke bare er fullstendig trygge, men også langt rimeligere.

Ikke bare har disse gutta lagt frem grundige og forståelige rapporter som enkelt og konkret viser til feil og mangler ved hvert bad. Deres konklusjoner og løsninger har også bidratt kraftig til at beboerne som før var usikre og frustrerte, er blitt trygge.

Les hvordan et Borettslag på Lillestrøm strevde med lekkasje på badene på grunn av en gjennomgående feil i de forholdsvis nye leilighetene.  Etter flere feilslåtte forsøk ble styret anbefalt Lokal Utbedring av badene, og sparte millioner.

Be om hjelp med fuktskader på bad og våtrom.

Be om hjelp med ombygging, rehabilitering og vedlikehold av bygninger.