Bistand i rettssaker og faglig rådgiving

Vi bistår deg som sakkyndige vitner i rettssaker og foretar rettsbefaringer. Alle våre takstmenn har lang håndverkserfaring fra bygg og våtrom. De er også i løpende kontakt med våre utbedrings- og ombyggingsprosjekter. På den måten opprettholdes en tidsaktuell kompetanse som kan være avgjørende for en saks utfall.

Vi gir fagkyndige råd om skadeårsaker, reparasjoner og utbedringer

Vi har lang erfaring med hvordan feil og skader oppstår og hvordan de bør repareres forskriftsmessig og effektivt. Vi har satt våre kunnskaper i system og legger vinn på å være pålitelige rådgivere.

Du kan trekke på hele vårt kompetansemiljø innen feilsøking og skadeutbedring

Fordi vi har drevet med feilsøking og utbedring gjennom mange år, har vi inngående kjennskap til byggemetoder og materialer. Kunnskap om metoder og materialenes sterke og svake sider de siste ti-årene har ofte vist seg avgjørende for å forstå skadeårsakene.  Denne kunnskapen danner grunnlaget for at vi kan gi faglige råd som holder.

Vi lærer hele tiden

Våre prosjektledere, håndverkere og takstmenn utveksler teori og praktisk erfaring hver dag. Vi ser på det som en interaktiv kunnskapsutveksling som holder oss oppdaterte og gode på det vi driver med.

Johannes Leth

Takstmann Johannes Leth
E: johannes@bovg.no
T: 982 21 318

Vi kan gjerne avtale en tid for en prat

Gjør avtale