Våre takstmenn

Tormod Espegard

Tormod Espegard
E: tormod@bovg.no
T: 922 88 573

Magne Kronstad, takstmann og tømrer

Magne Kronstad
E: mk@bovg.no
T: 938 30 970

Takstmann Øyvind Olsen

Øyvind Solberg
E: oyvind@bovg.no
T: 911 17 739

Joel Olsen

Joel Olsen
E: joel@bovg.no
T: 414 16 538

Magne Espegard

Magne Espegard
E: magne@bovg.no
T: 941 73 363

Takstmann og murermester Johannes Leth

Johannes Leth
E: johannes@bovg.no
T: 982 21 318

Våre takstmenn har bred erfaring og tverrfaglig kompetanse som ivaretar bredden av skader og mangler du kan oppdage på en bolig eller eiendom. Med bakgrunn som byggmester, murmester, rørlegger og ulike sider av håndverksfaget vil du som kunde være godt dekket

Det kan nevnes

 • Bad/våtrom
 • Unik erfaring og kompetanse på feilsøk – finne skadeårsak
 • Kondens og fuktproblematikk – sopp/råte
 • Tak og takkonstruksjoner
 • Kledning/reisverk
 • Drenering
 • Tekniske installasjoner
 • Vann og avløpsproblematikk
 • Bærende konstruksjoner, setninger, strukturelle skader
 • Fagmessige og kostnadseffektive utbedringsmetoder
 • Vurdering av byggesaker bruksendring/ulovlighet.

Bygg og Våtromsgruppen AS

Kobbervikdalen 93
3036 Drammen
Telefon: 480 47 000
E-post: post@bovg.no

Org. nr. 922 339 260