Våre takstmenn

Bovg.no / SKADETAKSERING / Våre takstmenn

Våre takstmenn


TAKSTMANN /
VÅTROMSTEKNIKER

Fredrik Ruhe
Fredrik Ruhe

Fredrik har utstrakt erfaring med bygging, reparasjon og feilsøking av våtrom. Hovedfokus har vært å finne metoder for lokal utbedring av våtrom. Fredrik er i dag faglig ansvarlig for dette feltet i selskapet.

TAKSTMANN /
BYGGMESTER

Tormod Espegard
Tormod Espegard

Tormod er en erfaren byggmester med god kunnskap om konstruksjoner og byggetekniske løsninger. Fokusområder er fuktproblematikk, byggestruktur, byggtermografering og gjennomføring. Tormod er faglig ansvarlig for bygg og skadeavdelingen.

TAKSTMANN /
BYGGTEKNIKER

Øyvind Solberg
Øyvind Solberg

Øyvind har god erfaring fra byggeledelse og forhold knyttet til byggesak. Drenering vann- og avløpsproblematikk er et felt han kjenner godt. Han har drevet med bygging og utbedring av våtrom og har spesialkompetanse på taksering og feilsøking på våtrom.


TAKSTMANN /
VÅTROMSTEKNIKER

Magne Espegard
Magne Espegard

Magne har yrkesbakgrunn som rørlegger. Magne drar nytte av sin erfaring innen prosjektering og oppføring av krevende tekniske installasjoner. Videre har han erfaring innen vann- og avløpsproblematikk, varmeanlegg, drenering og grunnforhold.

TAKSTMANN /
BYGGMESTER

Joel Olsen
Joel Olsen

Joel er byggmester med lang fartstid. Han har utstrakt kompetanse på bygg og konstruksjonsikkerhet. Joel benytter sin erfaring på fuktproblematikk, fuktskader og byggstruktur.

TAKSTMANN /
MUREMESTER

Johannes Leth
Johannes Leth

Johannes har sin bakgrunn som våtromstekniker, og har utstrakt erfaring med feilsøking og utbedring av våtrom.
Johannes sin spesialkompetanse er taksering og feilsøking av våtrom.

TAKSTMANN /
TØMRER

Magne Kronstad
Magne Kronstad

Magne Kronstad er utdannet tømrer, og har bakgrunn som takstmann fra forsikringsbransjen.
Magne jobber systematisk med å avdekke bygningsmessige skader, samt kartlegge årsaken til disse.