Våre takstmenn

Våre takstmenn har bred erfaring og tverrfaglig kompetanse som ivaretar bredden av skader og mangler du kan oppdage på en bolig eller eiendom. Med bakgrunn som byggmester, murmester, rørlegger og ulike sider av håndverksfaget vil du som kunde være godt dekket

Det kan nevnes

 • Bad/våtrom
 • Unik erfaring og kompetanse på feilsøk – finne skadeårsak
 • Kondens og fuktproblematikk – sopp/råte
 • Tak og takkonstruksjoner
 • Kledning/reisverk
 • Drenering
 • Tekniske installasjoner
 • Vann og avløpsproblematikk
 • Bærende konstruksjoner, setninger, strukturelle skader
 • Fagmessige og kostnadseffektive utbedringsmetoder
 • Vurdering av byggesaker bruksendring/ulovlighet.
Takstmann Øyvind Olsen

Øyvind Solberg
E: oyvind@bovg.no
T: 911 17 739

Olav Andreas Veierland

Olav Andreas Veierland
E: olav@bovg.no
T: 930 33 585

Johannes Leth

Johannes Leth
E: johannes@bovg.no
T: 982 21 318

Tormod Espegard

Tormod Espegard
E: tormod@bovg.no
T: 922 88 573

Oddvar Holm Andersen, takstmann

Oddvar Holm Andersen
E: oddvar@bovg.no
T: 413 73 007

BOVG Takst og Skade AS

Kobbervikdalen 93
3036 Drammen
Telefon: 480 47 000
E-post: takst@bovg.no

Org. nr. 922 339 260