Takstmann bad: Hva koster taksering egentlig?

Vi sitter innimellom og ser på hvordan folk finner frem til oss på BOVG.  Nylig oppdaget vi at det er en del som finner oss ved skrive søket takstmann bad inn i Google søkefelt.

Ved nærmere ettersyn så fant vi at det faktisk er Googles autosuggest som foreslår dette søket selvom man har andre søk i tankene, som f. eks bad takst. Det fikk oss til å undre oss litt over hvem som faktisk søker etter en takstmann og hvorfor.

Det kan jo være flere grunner til at folk søker etter “takstmann bad” i søkefeltet. Vi antar nå at du er en av de som har søkt etter takstmann og kommer til oss.

Kanskje du skal selge eller kjøpe en bolig med et bad, og du vil vite hva det er verdt. Eller kanskje du har oppdaget en skade eller en feil på badet ditt, og du trenger en profesjonell vurdering av omfanget og kostnadene.

Eller kanskje du skal bygge eller renovere et bad, og du vil ha en uavhengig kontroll av at arbeidet er utført i henhold til gjeldende regler og standarder.

Uansett hva din situasjon er, kan det være lurt å kontakte en takstmann som har erfaring og kompetanse på våtrom. En takstmann fra BOVG kan utføre ulike typer taksering på bad, som for eksempel:

Tilstandsrapport:
En grundig rapport om badets tekniske tilstand, som kan være nyttig i forbindelse med salg eller kjøp av bolig. En tilstandsrapport vil også gi deg informasjon om eventuelle skader, mangler eller risikoer på badet, og anbefalinger om tiltak som bør gjøres.
Hva koster en tilstandsrapport? En tilstandsrapport kan ifølge takstm.no koste mellom 9 800 og 24 700 kroner, avhengig av boligens størrelse og antall våtrom.


Verditakst:
En vurdering av badets markedsverdi, som kan være nødvendig for å refinansiere lån, tegne forsikring eller fastsette arveavgift. En verditakst kan også være et alternativ til en tilstandsrapport ved salg av bolig, men den vil ikke gi like mye informasjon om badets tilstand.
Hva koster verditakst? En verditakst kan ifølge meglersmart.no koste mellom 5 250 og 15 900 kroner, avhengig av boligens størrelse og type.


Skadetakst:
En vurdering av skadeomfanget og utbedringskostnadene på badet, som kan være aktuelt hvis du har opplevd en lekkasje, en oversvømmelse, en brann eller annen skade på badet. En skadetakst kan hjelpe deg med å dokumentere skaden overfor forsikringsselskapet eller den ansvarlige parten, og å få dekket dine krav.
En skadetakst kan variere i pris, avhengig av skadens art og omfang.


Uavhengig kontroll:
En kontroll av at badet er bygget eller renovert i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder, som er et myndighetskrav for alle nye våtrom. En uavhengig kontroll kan gi deg trygghet for at badet er fagmessig utført, og at det ikke er noen skjulte feil eller mangler.
En uavhengig kontroll kan ifølge takstogmiljo.no koste mellom 4 200 og 6 300 kroner, avhengig av badets størrelse og kompleksitet