Videocase: Rehabilitering av 5900 m2 tak på Vestre Holmen Sameie

BOVG har stått for rehabilitering av totalt 5900 m2 tak på Vestre Holmen Sameie. Det er levert komplett nye yttertak, med tegl takstein av god kvalitet.

Videoen er filmet ute hos Vestre Holmen Sameie, hvor vi har hatt overlevering.

Kort prosjektbeskrivelse
Prosjektet startet september 2021, og ble ferdigstilt i oktober 2022, 4 måneder før avtalt ferdigstillelses dato.

Underveis har vi også bistått sameiet med utførelse av diverse tilleggsoppdrag som rehabilitering av balkong rekkverk, utskiftning av vinduer, utskiftning av råte, osv.
Byggene har fått nytt undertak, lekter, vindskier og beslag, og har fått nye tegl takstein av god kvalitet. På denne måten har yttertaket nå en forventet levetid på godt over 50 år.
Vi er veldig stolte av å ha levert et prosjekt med god faglig utførelse godt innenfor tidsfristen.

Vi vil gjerne takke ABBL og styret for et godt samarbeid igjennom hele prosjektet.